Vad får efterlevande make göra med makans kvarlåtenskap?

Vad gäller med en lägenhet som inköpts efter att makan dött, när maken var änkling. Gäller då morsarv på halva lägenheten, eller disponerar maken själv över det arvet, vid hans bortgång?

Tack och hälsningar!


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering av arvfördelning finns i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att makar ärver varandra, det innebär att när makan dog så kommer hennes man att ärva all kvarlåtenskap från makan, (3 kap 1 § ÄB). Denna kvarlåtenskap ärver maken med fri förfoganderätt (jfr full äganderätt*), det innebär att han kan fritt disponera över egendomen, såsom att sälja, nyttja, förbruka eller skänka bort den. Dock har han inte möjlighet att testamentera bort kvarlåtenskapen, (3 kap 2 § 1 st sista meningen). *Full äganderätt: maken får göra vad han vill samt även testamentera. Det får han göra med sin egen del men inte med makans kvarlåtenskap.

När även maken går bort så har parets gemensamma barn, makans syskon, syskonbarn eller föräldrar rätt till ett s.k. "efter arv", 3 kap 2 § ÄB. Makens arvingar har naturligtvis också rätt till sin kvarlåtenskap, 2 kap 1-3 §§ ÄB.

Alltså har makans arvingar nu rätt att få ut sin del av efterarvet vilket kan innefatta lägenheten eller motsvarande pengar för lägenheten, det beror på hur mycket kvarlåtenskap som fanns kvar vid makens bortgång. Vid en delning av boet ska man försöka dela upp så att arvingarna så långt det går ska få den egendom som under äktenskapet tillhörde respektive arvlåtare, 3 kap 5 § ÄB.

Alltså… är det större chans att arvingar till maken får lägenheten på sin lott medan makans arvingar får annan egendom eller eventuellt motsvarande i pengar.


Hoppas jag förstod din fråga rätt och att jag besvarat den!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”