Vad får efterlevande make göra med arvet?

Min morbror gick bort för ett par år sedan, han fru utsågs som dödsbodelägare.

De var gifta, men inga gemensamma barn. Min mamma och hennes syster benämndes efterarvingar.

Min fråga: Har frun full nyttjande rätt av arvet, samt är det efterarvingarna som får följa upp när dödsbodelägaren går bort och kräva in sitt efterarv?

Jag ser en risk i att dessa pengar går direkt till dödsbodelägarens barn utan att min mamma och hennes syster ens får reda på att frun gått bort.

Tack på förhand,

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en gift person avlider genomförs en bodelning enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Detta innebär att makarnas gemensamma egendom (giftorättsgods) läggs ihop och delas på hälften. Eventuell enskild egendom består som enskild. Detta följer av 7 kap. 1 § ÄktB. Fortsättningsvis bortser jag från eventuell enskild egendom.

När din morbror gick bort delades alltså egendomen inom äktenskapet i två andelar. Den ena delen utgör arvet efter din morbror som så småningom ska gå vidare i efterarv till efterarvingarna (din mor och moster), och den andra delen utgör din morbrors frus nu egna egendom genom bodelningen. Arvet efter din far erhåller frun med fri förfoganderätt.

Att ärva något med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet gör det med vissa begränsningar. Det är tillåtet att spendera och sälja arvet/egendomen, men inte testamentera bort eller skänka bort stora delar i gåva. Dessa begränsningar finns på grund av att arvet efter den först avlidna ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt senare går bort. Detta följer av 3 kap. 1-3 § Ärvdabalken (ÄB). Alternativet är att ärva något med full äganderätt, och då finns inga begränsningar alls eftersom det inte ska gå vidare i ledet av arvingar från den först avlidne. Det är fallet för delen som tillkommer frun genom bodelningen.

Det som kommer hända när din morbrors fru går bort är alltså att din mor och moster (hans efterarvingar) kommer ärva efterarvet från din morbror, 3 kap 2 § ÄB, det vill säga den delen som frun ärvde med fri förfoganderätt. Det är inte säkert att det är lika mycket/samma saker som vid hans bortgång eftersom frun inte är helt begränsad under sin livstid, men de har rätt till sin andel. Fruns egna barn kommer endast ärva från det som var hennes, det hon ägt med full äganderätt.

Full nyttjanderätt är ingen term som förekommer i fråga om arv, utan det är som nämnt full äganderätt och fri förfoganderätt. Jag hoppas att mitt svar ändå besvarar din fråga. Frun får alltså inte göra vad som helst med arvet, utan det finns ett visst skydd för efterarvingarnas räkning.

Dödsboförvaltaren ser till så att de redan utnämnde efterarvingarna kommer ärva när det är dags.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa fler!

Vänligen,

Frida DeivardRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000