Vad en god man respektive förvaltare kan hjälpa till med

2017-12-29 i God man
FRÅGA
Om en person som har förvaltare eller god man vill ha hjälp med något tex beställa en tid hos läkaren kan han då be vem som helst som han litar på om hjälp eller måste det gå genom förvaltaren/gode mannen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

God man

En god man är en person som ska vara ''en extra hjälp i vardagen'' för personen som behöver hjälpen. Den gode mannen ska hjälpa den hjälpbehövande att sköta och bevaka sin rätt. Det kan till exempel innebära att hjälpa till att betala räkningar eller boka en läkartid. En god man kan emellertid inte ingå avtal och vidta andra rättshandlingar (juridiskt bindande handling) för den hjälpbehövande personens räkning, utan den hjälpbehövande personen har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga.

Förvaltare

En förvaltare är också en person som ska vara en ''extra hjälp i vardagen'' för den hjälpbehövande personen. I de fall då en förvaltare förordnats har den hjälpbehövande personens rättshandlingsförmåga emellertid begränsats eller helt överlåtits till förvaltaren.

Boka läkartid

Att boka in en läkartid innebär inte att en rättshandling har vidtagits. I ditt fall betyder det för den hjälpbehövande personen i fråga att han eller hon kan be antingen sin gode man, förvaltare eller någon annan som han eller hon litar på för att boka in en läkartid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (556)
2022-01-19 Förvaltarskap
2022-01-17 Förvaltarskap
2022-01-02 Kan jag förordnas som god man trots att jag är straffad?
2021-12-31 Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?

Alla besvarade frågor (98546)