Vad delas vid en bodelning vid upphört samboskap?

Mor och far var sambos, min far har avlidit och jag undrar följande.

Bankfack* båda står på kontraktet, ärver min mor alla tillgångar eller delas det 50/50, eller ärver jag tillgångar i bankfack?

Gemensamt konto, är arvsrätten 50/50 ? min fars eget konto, ärver jag eller min mor eller delas det 50/50?

tomt och mark där min far står ensam på lagfarten?

Fordon och maskiner som står på min far, ärver jag dom?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregel

Ett samboförhållande ger inte alls samma breda skydd för den andra partnern som ett äktenskap gör. När en sambo avlider är nämligen utgångspunkten att den andra sambon inte ärver dennes tillgångar. Det som avgör om man har rätt till egendom eller inte har att göra med hur äganderättsförhållandena ser ut.

Enligt frågan finns ett bankfack som står på både din mor och far samt ett gemensamt konto. Med tanke på att man som sambos inte ärver varandra innebär detta att du ärver din fars andel i både bankfacket och det gemensamma kontot, din mors del tillhör dock fortfarande henne. Detta innebär att du är ägare till halva bankfacket och till halva kontot. Din fars eget konto ärver du ensam.

Bodelning

Enligt 18§ Sambolagen så är det endast den efterlevande sambon som har möjlighet att begära bodelning. Skulle din mor vilja göra detta måste en undersökning göras kring vilket gemensamt bohag och bostad som finns, då det enligt 3§ SamboL endast är detta som ingår i bodelningen. Maskiner, bankfack, konto etc som tas upp i frågan räknas som annan egendom och ingår inte i en bodelning, vilket innebär att de tillfaller dig om din far stod ensam på dem. Man förutsätter att bostaden ska tas upp och delas om den är förvärvad för gemensamt bruk samt om den som påstår samägande har lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köpet. Huruvida detta är fallet kan jag dock inte svara på, men om inte dessa två förutsättningar är uppfyllda är utgångspunkten att egendomen inte ska tas upp i bodelningen.

Lilla basbeloppsregeln

Skulle din mor begära en bodelning finns en skyddsregel i 18§ 2st SamboL. Denna innebär att din mor som är efterlevande har en garanterad rätt till två basbelopp (89 600kr) ur en bodelning. Skulle det inte finnas tillräckligt mycket i boet för att hon ska utfå denna summa så förs det som finns över. Hon har dock inte någon rätt till annan egendom än det som enligt 3§ SamboL ingår i bodelningen, hon kan alltså inte begära några extra pengar från bankfack, konto eller annat som är undantaget från bodelning.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex HallströmRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning