FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar08/12/2019

Vad bör man tänka på om man ska ta ett gemensamt lån?

Vi är makar och vill låna gemensamt ett större belopp genom att ta ett bolån (3 milj) för att minska kostnader och samla ihop var och ens skulder. Jag har bostadsrätt sedan tidigare och min man kom in vid ett senare tillfälle och står därför inte på kontraktet utan vi har ett slags särboförhållande trots att vi är gifta men det ska inte vara så framöver. Hur ska vi göra här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga att ni låna ett gemensamt belopp där ni båda står som låntagare.

Din fråga regleras i skuldebrevslagen (SkrbL).

Det viktigaste att tänka på vid lån är att det framkommer av lånehandlingarna att båda två står på lånen och är solidariskt betalningsskyldiga för detta (1 och 2 § skrbL). Det innebär att banken kan kräva betalt av er båda om det av någon anledning är så att den andre inte betalar sin del. I sin tur uppstår en regressrätt för den som betalar lånen dvs en rätt att driva in den del som du betalt för den andres räkning ( 2 § andra stycket skrbL).

Önskar ni att reglera skulden på ett särskilt sätt mellan er är det viktigt att ni har ett skriftligt avtal där det framkommer vilka skyldigheter och rättigheter ni har gentemot varandra. Banken kan troligtvis vara behjälplig i detta avseendet.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?