Vad bör man tänka på när man överlåter en del av en bostadsrätt till sin sambo?

2019-01-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Min sambo äger en bostadsrätt och nu vill vi att den även ska stå på mig, alltså ska bostaden stå på oss båda. Hur går vi till väga? Blir det några konsekvenser när det kommer till skatt mm.?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Så som jag tolkar din fråga så vill du veta hur du och din sambo smidigast kan bli samägare till den bostadsrätt som din sambo för närvarande är ensam ägare till.

Gåva eller köp?

Det finns två sätt att gå till väga på. Antingen genom att din sambo överlåter en andel av sin bostadsrätt till dig utan ersättning, det vill säga genom en gåva. Eller genom att du betalar för att bli delägare till bostadsrätten. Skulle ni välja gåvoalternativet är överlåtelsen helt skattefri. Väljer ni istället köp så kommer beskattning ske av den vinst din sambo anses göra på försäljningen. Observera här att om du övertar en del av betalningsansvaret för eventuella lån så anses detta utgöra ersättning för bostadsrätten och därmed beskattas detta.

Hur stor skatten blir vid köp beror på hur stor ersättningen är. Om ersättningen understiger marknadsvärdet på den andel av bostadsrätten du köper så anses mellanskillnaden mellan ersättningen och marknadsvärdet utgöra gåva och den delen blir därmed skattefri.

Övriga förutsättningar för överlåtelse

Förutom att ni måste välja mellan gåva eller köp så finns vissa formkrav och annan formalia som måste iakttas enligt bostadsrättslagen. Ett skriftligt överlåtelseavtal måste upprättas som ska undertecknas av både dig och din sambo (6 kap. 4 §). Detta ska förutom era underskrifter innehålla uppgift om vilken lägenhet det gäller, hur stor andel av den som överlåts och det ska framgå vad ersättningen är. Är det fråga om gåva ska detta anges.

När en bostadsrätt överlåts helt eller delvis måste den nya ägaren bli godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen, annars blir överlåtelsen ogiltig (6 kap. 1 och 5 §). En ansökan om att du ska beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen måste alltså göras till styrelsen. Utgångspunkten när en sambo eller make ansöker om medlemskap är att detta ska beviljas om inte särskilda villkor i föreningsstadgarna hindrar detta (2 kap. 5 §)

Hoppas detta besvarar dig fråga, med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (880)
2019-05-22 Bostadsrättsföreningens skyldighet att ersätta en radiator efter bostadsrättshavarens badrumsrenovering
2019-05-19 Kallelse till föreningsstämma
2019-05-17 Uthyrning av bostadsrätt pga studier
2019-05-14 Utlovad parkeringsplats vid köp av bostadsrätt uteblev - avhjälpande av fel, prisavdrag etc.

Alla besvarade frågor (69304)