Vad bör man skriva i ett skuldebrev?

2018-08-16 i Skuldebrev
FRÅGA
Vad bör finnas med i ett skuldebrev
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL). Jag kommer i det följande att redogöra för vad som krävs för att ställa ut ett skuldebrev samt även vad som kan vara bra att införa för eventuella villkor. Jag kommer avslutningsvis att sammanfatta mitt svar till dig. Vill du inte läsa hela redogörelsen kan du därmed direkt scrolla ner till sammanfattningen.

Det finns fyra krav som bör uppfyllas i ett skuldebrev

Lagtexten ger tyvärr inte någon större ledning i hur ett skuldebrev ska utformas. Enligt förarbetena ska ett skuldebrev vara en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld". Det som framkommer i förarbetena är i princip samma som diskuteras i den juridiska litteraturen.

Således ska ett skuldebrev vara:

1. Skriftligt.

2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).

3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).

4. En utfästelse om ett penningbelopp.

Anledningen till att eventuella motprestationer inte ska framgå är att det då inte längre är ensidigt. Om det bakomliggande rättsförhållandet framgår (t.ex. att det rör sig om ett köp som betalats med ett skuldebrev) kan det istället bli fråga om ett kreditavtal. Kravet om skriftlighet innebär att den som ställer ut skuldebrevet (dvs. den som lovar att betala) även bör underteckna det. I teorin torde det vara giltigt utan en underskrift, ur bevissynpunkt är det dessvärre inte värt mycket om det inte är undertecknat. Ur bevissynpunkt kan det även vara bra om någon bevittnar när skuldebrevet utställs och undertecknas. Bevittning är dock inget krav.

Det går bra att införa villkor i skuldebrevet

I skuldebrevet kan skrivas in om hela beloppet ska betalas vid anfordran eller att en viss summa ska betalas t.ex. varje månad eller kvartal. Om du inte skriver in något förfallodatum är huvudregeln att hela beloppet ska betalas när det begärs (5 § SkbrL). För att ha rätt att ta ut ränta (förutom ev. dröjsmålsränta) måste även det skrivas in i skuldebrevet.

I skuldebrevslagen görs skillnad på löpande och enkla skuldebrev, vilket kan vara värt att ha i åtanke när du skriver det. Ett enkelt skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till viss man (26 § SkbrL). Exempel på enkelt skuldebrev är "Till Anna Andersson förbinder jag mig att betala 1000 kr med förfallodatum den 31 december 2018".

Ett löpande skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order (11 § SkbrL). De löpande skuldebreven är således uppdelade i ytterligare två kategorier (innehavarskuldebrev och orderskuldebrev). Ett enkelt exempel på ett innehavarskuldebrev är "Till innehavaren av detta skuldebrev förbinder jag mig att…". Exempel på ett orderskuldebrev är "Till Anna Andersson eller order förbinder jag mig att…".

De löpande skuldebreven torde vara mer fördelaktiga för den som lånar ut pengar. Skillnaden är att ett löpande skuldebrev är en värdehandling, som förstås av dess benämning räcker det att man innehar skuldebrevet för att kunna begära betalt. Därmed är det enklare att omsätta skuldebrevet (dvs. sälja det vidare). De löpande skuldebreven ger även ett visst skydd till den som förvärvat det i god tro.

Sammanfattningsvis ska ett skuldebrev vara skriftligt, ensidigt, till det yttre fristående innehållande summan som ska betalas. Du bör hs i åtanke om du vill skriva ett enkelt eller ett löpande skuldebrev. Det löpande skuldebrevet torde vara mer fördelaktigt om du är den som lånar ut pengar. För att ha rätt att ta ut ränta (förutom ev. dröjsmålsränta) måste det skrivas in i skuldebrevet. Skriver du inget förfallodatum i skuldebrevet ska skulden betalas vid anfordran (dvs. vid begäran).

Med ovanstående beskrivning borde du kunna skriva ett skuldebrev som uppfyller kraven. Jag vill dock avslutningsvis ta tillfället i akt och tipsa om att Lawline erbjuder en avtalstjänst till ett mycket konkurrenskraftigt pris. I avtalstjänsten kan du själv skapa ett skuldebrev och fylla i de uppgifter och krav du vill att ska gälla, samtidigt som du får det välformulerat och juridiskt korrekt!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (141)
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan
2020-07-17 Möjligt att ta över någon annans lån?
2020-05-17 Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

Alla besvarade frågor (82752)