FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott20/01/2019

Vad bör man få för straff om man är 20 år och innehar ett paket kokain som har ett marknadspris på lite mer än 26 000 kr?

Vad bör man få för straff om man är 20 år och innehar ett paket kokain som har ett marknadspris på lite mer än 26 000 kr?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar vad en 20-åring som innehar ett paket kokain bör få för straff. Regler om detta finns i Narkotikastrafflagen (NSL) och Brottsbalken (BrB). Jag vill inledningsvis vara tydlig med att det är omöjligt för mig att säga ett exakt straff. När domstolen beslutar i frågan tar de både hänsyn till vem som begått brottet och dennes situation samt omständigheterna i den specifika brottshändelsen. Nedan förklarar jag dock vad domstolen bland annat tar hänsyn till.

Innehav av kokain är narkotikabrott och straffet är fängelse från 14 dagar till högst tre år
Att inneha narkotika i form av kokain är att göra sig skyldig till narkotikabrott (NSL 1 §). Utifrån det marknadspris du skriver på 26 000 kronor skulle jag gissa att det är fråga om ett narkotikabrott av normalgraden. Hur allvarligt brottet är beror framför allt på mängden kokain och domstolen anser ofta att brottet är grovt om det är fråga om mer än 100 gram kokain. Men brottet kan också bedömas som grovt om det t.ex. handlar om organiserad försäljning av narkotika i stor omfattning. Endast utifrån marknadspriset bedömer jag alltså att det borde vara fråga om narkotikabrott av normalgraden för vilket straffet är fängelse från 14 dagar till högst tre år.

Ju mer kokain desto högre straff bör 20-åringen få
I praktiken dömer domstolen dock inte till högre straff än två års fängelse. Endast baserat på mängden narkotika bör fängelsestraffet bli kortare om det är liten mängd och längre om det är stor mängd. Om det bara är fråga om något eller några gram kokain borde straffet alltså bli någon eller några månaders fängelse. Är det närmare 100 gram kokain borde straffet bli närmare två års fängelse.

Organiserad brottslighet och tidigare brottslighet talar för ett hårdare straff
Förutom mängden narkotika tar domstolen bland annat hänsyn till om innehavet varit en del i organiserad brottslighet och om personen tidigare begått brott. Detta skulle motivera ett hårdare straff.

Att den som döms endast är 20 år talar för ett mildare straff
Vad som däremot talar för ett mildare straff är att personen endast är 20 år gammal. Då ska det finnas särskilda skäl för att domstolen ska ge personen ett fängelsestraff, eftersom vi inte gärna sätter ungdomar i fängelse (BrB 30 kap. 5 §). Fängelse ska vara sista alternativet. Från 21 år brukar domstolen dock anse att ungdomar ska få samma straff som "vuxna" och 20 år är ju inte är långt därifrån. Särskilda skäl för att ge 20-åringen fängelse skulle kunna vara att den tidigare dömts för narkotikabrott och att det finns en stor risk att den fortsätter begå brott om den inte sitter inspärrad i fängelse.

Istället för fängelse kan 20-åringen t.ex. få en villkorlig dom och böter eller en skyddstillsyn. Vid villkorlig dom går 20-åringen i princip "fri" men får en prövotid på två år då denne ska sköta sig och inte begå fler brott (BrB 27 kap. 1 §). Om den begår nya brott kan domstolen ta tillbaka straffet och ge fängelsestraff istället. Tillsammans med villkorlig dom får personen betala böter. Även vid skyddstillsyn är 20-åringen i princip "fri" men har en prövotid på tre år och övervakning det första året (BrB 28 kap. 1 §). Personen kan också få böter eller samhällstjänst och kanske måste delta i någon form av behandling om den har narkotikamissbruk.

Sammanfattning
- Utgångspunkten är att straffet bör bli fängelse mellan 14 dagar och ca två år beroende på hur allvarligt narkotikabrottet är.
- En 20-åring ska normalt inte straffas lika hårt som en vuxen person och det måste finnas särskilda skäl för att ge ett fängelsestraff.
- Om det inte finns särskilda skäl för fängelse bör 20-åringen få villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare