Vad bör jag tänka på när jag ska göra affärer med konkursverksamhet som drivs vidare av förvaltaren?

2019-03-21 i Konkurs
FRÅGA
Ett företag vill handla från mig som gått i konkurs och som nu under en tid drivs vidare av en konkursförvaltaren. Konkursförvaltaren vill köpa varor från mig med betalning mot efter leverans. Jag tycker dock att det känns olustigt att göra affärer med ett bolag som gått i konkurs. Vad bör jag tänka på innan jag eventuellt tackar nej till affären?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Kortfattat svar: När du gör affärer med en verksamhet som gått i konkurs får dina fordringar en väldigt hög prioritet (dvs en plats långt upp på listan av fordringar som ska ha betalt först) - till och med högre än den prioritet som tillkommer konkursborgenärerna som har säkerhetsrätter kopplade till sina fordringar. Det finns alltså en trygghet i att göra affärer med verksamheter som gått i konkurs men fortsätter att drivas.Lite längre svar med motivering:

När ett bolag försätts i konkurs så upphör den juridiska personen att existera. En konkursförvaltare utses för att se till att de tillgångar som finns kvar i konkursboet fördelas på rätt sätt och att de borgenärer som har fordringar på konkursboet får ut så mycket värde som möjligt ur processen (man försöker alltså minska värdedestruktionen). Att tillgångarna ska fördelas på "rätt sätt" innebär att konkursförvaltaren måste prioritera de fordringar som har bäst rätt, exempelvis genom panträttigheter eller andra säkerheter kopplade till lånen.


Inte sällan innebär detta att de flesta borgenärer (dvs de borgenärer som inte har säkerhet för sina fordringar) inte får ut någonting alls i en konkurs. Stora kreditgivare, exempelvis banker eller finansieringsbolag, kräver som regel säkerhet för möjligheten att ta lån och de brukar därför också hamna högt upp i prioriteringsordningen.


Under den här tiden driver också konkursförvaltaren in eventuella fordringar som bolaget hade innan konkursutbrottet och "återvinner" oriktiga utbetalningar från bolaget som skett kort tid innan konkursutbrottet. Om konkursförvaltaren bedömer att det kommer vara fördelaktigt för konkursboet så kan denne också välja att fortsätta driva verksamheten, och därigenom generera ett högre värde för konkursboets borgenärer. Det är förstås inte varje gång en sådan möjlighet finns.


Det verkar dock som att konkursförvaltaren i ditt fall verkar ha bedömt att det finns en chans att generera intäkter genom att fortsätta bedriva verksamheten. Därför är följande bra att tänka på för dig.


De fordringar som en konkursförvaltare ådrar konkursboet genom att driva det vidare kallas "massafordringar". Dessa fordringar ska som regel ha betalt innan konkursfordringarna, dvs även innan de fordringar som är förenade med säkerhet i konkursen. De får alltså en väldigt hög prioritet och utbetalas i princip direkt efter konkursförvaltarens arvode. Man har bestämt att detta ska vara fallet för att skapa incitament för andra verksamheter att våga göra affärer med konkursbolag som förvaltaren bedömer har goda chanser att vara lönsamma. Detta är ett led i ambitionen att minska värdedestruktionen.


Om konkursförvaltarens bedömning inte stämmer och verksamheten går sämre än vad man trodde, kan förvaltaren istället bli personligt betalningsskyldig, eftersom denne då minskat den faktiska förmögenhetsmassan hos konkursboet. Detta är dock ovanligt.Jag hoppas att du finner svaret användbart!

Om du har några ytterligare funderingar kan du alltid lägga fram dem i kommentarsfältet nedan eller ställa en ny fråga.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (219)
2019-10-11 Jag har levererat varor till ett företag som gått i konkurs - Vad har jag för rättigheter?
2019-10-01 Vad ska man tänka på vid deposition?
2019-10-01 Vad händer med tillgångarna om ett bolag försätts i konkurs?
2019-09-30 Varför räknas inte min semesterersättning in i lönegarantin?

Alla besvarade frågor (73748)