FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev10/04/2017

Vad bör jag tänka på är jag skriver skuldebrev mellan mig och min vän?

Jag ska låna ut 100 000 kr till en vän.
Hen ska betala efter förmåga men ett minibelopp varje månad som innebär att det är betalt på högst fyra år. Ränta är inte viktigt för mig men hen vill betala 1% ränta. Vad ska jag tänka på när jag skriver skuldebrev?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du hittar lagreglerna om skuldebrev i skuldebrevslagen, här.

Det finns två olika sorter av skuldebrev, s.k löpande och enkla.
Ett enkelt skuldebrev fungerar som ett bevis på att det finns en skuldrelation mellan gäldenären (den som lånat pengarna) och borgenären (den som har lånat ut pengarna). Brevet i sig har alltså här inte något självständigt värde, och skuldförhållandet kvarstår även om brevet skulle förstöras eller tappas bort. Den på skuldebrevet angivna betalningsmottagaren är alltid den som har rätt till betalningen, om inget annat framgår.

Ett löpande skuldebrev har funktionen att brevet i sig är värdehandlingen, dvs att den som äger och kan visa upp brevet har rätt till betalning. Detta är en lösning som kan förklaras med att det finns en marknad där dessa skuldebrev köps och säljs i affärssyfte. Det är också svårare att invända mot ett betalningskrav för en gäldenär när det kommer till löpande skuldebrev. Om någon annan köpt det löpande skuldebrevet och kräver betalning av gäldenären, kan gäldenären inte invända att skuldebrevet upprättats pga tvång, att gäldenären inte fått pengarna från första början eller att gäldenären redan har betalat av skulden till en annan borgenär, om inte den nya borgenären visste om detta förhållande eller borde ha vetat om det, SkbrL 15 §.

Detta kan vara viktigt att tänka på när du utfärdar skuldebrevet, eftersom det finns större risker med löpande skuldebrev för gäldenären (låntagaren). Det enkla skuldebrevet är mest likt en vanlig fordran och din vän riskerar då inte att behöva betala fler gånger om hen redan betalat en stor del av summan till dig och skuldebrevet på något sätt hamnar i någon annans händer.

Man brukar skilja mellan enkla och löpande skuldebrev genom att man som betalningsmottagare på enkla skuldebrev brukar skriva den ursprungliga borgenärens namn, 26 § SkbrL. På löpande skuldebrev anges den rätta borgenären som ”innehavaren av skuldebrevet” eller den ursprungliga borgenären eller order (t. ex "Sven Svensson eller order"), 11 § SkbrL.


Det finns annars inga riktiga formkrav på hur ett skuldebrev ska vara utformat för att vara gällande som sådant, utan det är helt och hållet upp till er parter att besluta om innehållet. Enkelt uttryckt kan man säga att ni skriver ner de villkoren ni kommer överens om, och dessa blir då bindande för er.
Generellt har man dock sagt att det som brukar behövas är att det framgår på brevet att det är tal om ett skuldförhållande (exempelvis genom att man skriver ”jag XXX lånar idag 2017-05-01 100.000 kr av min vän YYY. Jag förbinder mig härmed att månadsvis betala tillbaka hela summan till YYY jämte 1 % ränta till och med 2021-05-01”, eller något dylikt) och att gäldenären undertecknar brevet.

Räntan är ingenting ni behöver lagstöd för, utan bestämmandet av räntesatsen hör till det dispositiva avtalet. Det innebär krasst sett att ni själva bestämmer vilken ränta ni vill ha, om ni vill att räntan ska gälla årligen eller över fyraårsperioden etc.

Eftersom det rör sig om såpass mycket pengar för att vara privatpersoner, kan jag råda er att ha ett vittne (någorlunda neutralt, exempelvis en arbetskollega) närvarande när skuldebrevet undertecknas. Det är inget formkrav för att brevet ska vara gällande, men kan underlätta om förhållandet någon gång i framtiden blir tvistigt och ovisshet uppstår om något som har med avtalet att göra.För att sammanfatta det hela:

1. Min rekommendation vad gäller form är att ni upprättar ett enkelt skuldebrev. Säkerheten för dig som borgenär är densamma, men det innebär en större trygghet för din vän om hen slipper oroa sig för att någon ska knacka på dörren med skuldebrevet i handen och orättmätigt kräva betalning. Detta ordnar ni genom att ange ditt namn som betalningsmottagare (och inte ”innehavaren av detta skuldebrev”).

2. Tänk på att det bör framgå att det är tal om ett skuldförhållande när ni skriver innehållet i brevet. Det är bra om ni båda två signerar skuldebrevet, men viktigast är att gäldenären signerar det, eftersom det trots allt är hen som är betalningsskyldig.
3. Fundera på om ni vill att någon bevittnar utfärdandet av skuldebrevet.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Om det uppstått några oklarheter är det bara att lämna en kommentar nedan eller att ställa en ny fråga!

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Skuldebrev? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000