Vad bör jag ha med i överklagan om begäran att avgöra ärende?

2020-04-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Min väntetid til beslut för att bli svensk medborgare!Jag har ansökt i Januari 2018 om Svenskt medborgarksap. Enligt Migrationsverkets väntetid skulle detta ta 22 månader, nu är vi uppe i 26 månader snart. För en månad sedan har jag ansökt om att de skall ta mitt ärende då dem överskridit sin väntetid men har fått avslag på att de kommer påskynda min process, Beslut om begäran att avgöra ärende i fyra veckor. Enligt mig har jag uppfullt alla krav som behövs för att få detta beviljat. Jag är gift med en som är svensk medborgare mer än 20 år, jag har permanent uppehållstilstånd. Vi har till och från bott i Sverige men har bott här nu permanent sedan 2015 i Augusti. Jag driver ett aktiebolag och har alltså en sysselsättning också. Jag tänker att jag skall överklaga detta beslut om begäran att avgöra mitt ärende. Finns det något ni rekommenderar som jag skall ta hänsyn till.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du ansökt om svenskt medborgarskap i januari 2018. Enligt Migrationsverket var väntetiden för beslut 22 månader och du är nu snart uppe i 26 månader, utan beslut. Då det gått mer än sex månader sedan du initierade ärendet (ansökan om medborgarskap) har du därför med stöd av 12 § förvaltningslagen åberopat din rätt att ansöka om att ärendet ska avgöras. Migrationsverket har vid en sådan begäran fyra veckor på sig att antingen avgöra ärendet, eller i ett särskilt beslut avslå begäran om avgörande. I ditt fall har migrationsverket avslagit din begäran.

Överklagan kommer av Migrationsverket att skickas till förvaltningsrätten som kommer att pröva ditt ärende. Tyvärr är det svårt att ge någon prognos om vilken framgång du kommer att nå med din överklagan. Det ska dock nämnas att det i media kritiserats att ärenden ibland kan få förtur just för att domstolen beslutar att Migrationsverket ska avgöra ärendet.

Min rekommendation är att du i din överklagan åberopar det du själv beskrivit i din fråga till oss (hur länge du varit permanent boende, din sysselsättning och hur länge du varit gift med den svenska medborgaren). Du bör även ta upp att handläggningstiden för ansökan om svenskt medborgarskap redan är lång (22 månader) och att det är oacceptabelt att utsträcka den än mer i den mån som nu skett. I ditt fall vet jag inte vilka skäl Migrationsverket haft för att inte avgöra ärendet, det ska dock framgå av beslutet och du kan angripa även det (om skälet är orimligt enligt dig). Domstolen kommer att ta hänsyn till det du anför, och kommer att pröva om Migrationsverkets skäl för att inte avgöra ärendet i tid är godtagbart eller ej. Om domstolen anser att Migrationsverket inte haft skäl att vänta så länge med att avgöra ärendet, ska det ändras till din fördel så Migrationsverket föreläggs att ta beslut i ditt ärende. När domstolen bifaller ett överklagande som är för handen i ditt fall, ska den förelägga Migrationsverket att snarast, eller inom den tid dom domstolen bestämmer, att avgöra ärendet som överklagandet avser (jfr 49 § förvaltningslagen).

För det fall att du inte vill skriva överklagan själv har våra jurister på Lawline juristbyrå god erfarenhet av förvaltningsrättsliga ärenden och kan givetvis vara behjälplig med att företräda dig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (627)
2021-04-10 Kan kommunen kräva att en olovlig byggnad rivs för att få bygglov för renovering av annan byggnad?
2021-04-10 Överklaga kommunfullmäktiges beslut
2021-04-05 Över 10 år gammalt svartbygge - vad kan begäras av mig som fastighetsägare?
2021-03-31 Vad innebär serviceskyldigheten?

Alla besvarade frågor (91059)