FrågaFASTIGHETSRÄTTFel i fastighet13/03/2019

Vad bör en reklamation vid fel i fastighet innehålla?

Vad bör en reklamation till säljaren av en fastighet innehålla?

Säljarens försäkring för dolda fel omfattas inte av felet i fråga då det är felkopplade avloppssystem och således utanför byggnaden.

Jag är ganska säker på att säljaren varit medveten om problemet men utelämnat denna information vid försäljningen.

Bör man i reklamationen argumentera eller endast beskriva de fel man funnit?

Bör man redovisa ekonomiska krav?

Vad händer efter det säljaren delgivits reklamationen?

Vänliga hälsningar


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller en reklamation så finns det inget formkrav. Du kan alltså göra detta muntligt. Däremot så rekommenderar jag dig att göra en skriftlig reklamation för att kunna säkra bevis, och för att preskriptionstiden då avbryts.

För att fullgöra själva reklamationen behöver inte kraven vara så preciserade. Det du bör skriva i reklamationen är vad felet du åberopar är och att du vill göra felanspråk gällande. Ekonomiska krav behöver således inte göras gällande redan då.

När reklamationen kommit till gäldenären så kommer ett preskriptionsavbrott att ske. Preskriptionen på fastigheter är 10 år, vilket betyder att denna tid börjar löpa på nytt vid din reklamation. Viktigt att notera är dock att reklamationen måste vara skriftlig för att detta ska hända (4 kap. 19 b § jordabalken och 5 § p. 2 preskriptionslagen).

Sedan får ni se om ni kan komma överens om ersättningen. Om inte så kan du vidta rättsliga åtgärder.

Vänligen,

Daniel KarlRådgivare