Vad bör bostadsrättsföreningen göra åt störningar och hur bedöms en sån?

Vad är en störning i juridisk mening? Menar då i en brf och med bostadsrättslagen som grund. Störs av grannar sedan 16 år och styrelsen gör ej sitt jobb genom att inte ta tag i detta och håller dem bakom sin rygg.

Styrelsen säger att de ej kan göra ngt? Har kämpat i 16 år och dokumenterat allt i form av mail, sms och all korrespondens och händelser genom åren. Har ni något råd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad säger Bostadsrättslagen om störningar?

En boende får inte utsätta sin omgivning för störningar som kan vara farliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön på en nivå som inte rimligen ska behöva tålas av grannarna (7 kap. 9 §).

Vad ska räknas som störningar?

Det har uttalats att vad som är en störning inte ska bedömas utifrån den enskilda personens uppfattning utan utgå från den allmänna uppfattningen av vad boende i ett vanligt flerfamiljshus bör tåla och inte. Exempelvis innebär det att en enskild person blir störd av en grannes beteende behöver det inte automatiskt uppfylla "en störning" enbart till hänsyn av att den personen faktiskt blev störd.

Störningar kan vara av olika slag exempel är starka ljud, lukter eller hotfulla beteenden. Dock finns det en viss nivå av ljud och störningar som den som bor i ett flerfamiljshus får acceptera såsom lekande och skrikande barn, dammsugning eller ljud på natten från personer som jobbar mer ovanliga tider. Detta är alltså exempel på sånt som normalt får accepteras. Om bostadsrättsföreningen har satt upp trivsel- eller ordningsregler kan dem vara något att gå efter, under förutsättning att dessa inte är orimligt uppställda.

Högljudd musik eller borrande i väggarna sent på kvällen räknas inte som störning om det sker någon gång, men om sker vid täta och upprepade gånger anses det ofta som störningar. Andra exempel kan vara långvarigt pianospelande, mycket spring och stök i trapphuset, trakasserier och hot från en boende eller att varje natt få sin nattsömn störd. Det kan vara svårt att bedöma, men ska ofta handla om 1) längre varaktigt beteende, 2) som inte omfattas av vanliga "levnadsljud" och 3) allmänt kan uppfattas som störande.

Vad kan du göra när bostadsrättsföreningen inte vill åtgärda efter inskickade klagomål?

När en boende upplever störningar från sina grannar kan åtgärder vara att prata med grannarna själv eller sen anmälda till bostadsrättsföreningens styrelse. Om styrelsen bedömer att det är störningar enligt lagens mening är de skyldiga att vidta åtgärder för att störningarna ska upphöra, och om störningarna är av väldigt grov art även säga upp den som bor där (7 kap. 9 § 2 st bostadsrättslagen).

Om styrelsen inte vidtar några åtgärder alls för att störningarna ska upphöra, kan du som boende kräva nedsättning av årsavgiften eller även skadestånd enligt 7 kap. 4 § + 2 § bostadsrättslagen.

Mitt råd till dig, är att i första hand gå till styrelsen igen och berätta om din situation. Du kan visa all din dokumentation och påpeka deras skyldighet att agera. Ifall du har framfört det här under en längre tid, bör de kanske även ha en bra förklaring bakom varför de inte anser att det du framför ska anses som en störning i lagens mening. Om det då fortfarande inte händer något så kan du prova att kontakta bostadsrättsnämnden, vars uppgift kan fungera som medlare. Ifall styrelsen har undvikit att agera trots sin skyldighet, kan det tänkas att de inte vill ha in en tredje part. Som sagt kan du även ha rätt att kräva nedsättning av årsavgiften med hänvisning till styrelsens försummelse om dina klagomål ska vara att anses om störningar som ej har blivit åtgärdade.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Erica LagerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”