Vad blir straffet om jag lånar en kompis legitimation på nattklubb?

2019-02-26 i Övriga brott
FRÅGA
Tjena glömde mitt leg hemma när jag skulle till en nattklubb för ett litet tag sedan, så lånade en kompis leg och blev tagen så klart. (Väldigt korkat). Undrar vad straffet för det är och om dom kan ta mina vapenlicenser för detta? Är 20 år.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver att du blivit tagen för kallas missbruk av urkund. Brottet regleras i brottsbaken 15 kap 12 § (här). Straffskalan för normalgraden är böter eller fängelse i högst sex månader.

Vid mindre allvarliga brott finns i svensk rätt en presumtion om att inte döma till fängelse, utan byta ut det mot annan påföljd t.ex. villkorlig dom och böter. Du kommer alltså inte att dömas till fängelse. Är gärningsmannen yngre än 21 år, som i ditt fall, så tas dennes ungdom i beaktning vid påföljdsvalet, detta framgår av brottsbalken 29 kap 7 § (här). Jag kan tyvärr inte gå närmare in på exakt vilket straff du kommer få, då domstolen kommer att göra en enskild bedömning i ditt fall.

I vapenlagen finns det vissa kriterier för återkallande av vapenlicens. Detta kan bland annat ske om tillståndshavaren visat sig olämplig att inneha vapen. Det kan ske på flera sätt, bland annat genom utlåning av vapen, demonstrering av vapnet på oaktsamt sätt och så vidare. Dessutom sägs i Rikspolisstyrelsens riktlinjer att licens skall återkallas vid brott som innefattar våld eller hänsynslöst beteende mot annan person, samt vid grova brott. Jag skulle inte tro att missbruk av urkund är ett sådant allvarligt brott att din vapenlicens blir indragen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (629)
2019-05-19 Det kan vara brottsligt att obehörigen klä sig i uniform/bära myndighetsbeteckningar
2019-05-16 Hur stor är risken för att dömas för övergrepp i rättssak?
2019-05-13 Kan en förundersökning tas upp igen?
2019-05-09 Vad gör jag med ex-sambos saker?

Alla besvarade frågor (69223)