Vad blir straffet för stöld?

FRÅGA
hej undrar hur mycket får man böta för för stöld värde 10.000 kr har inkomsr 100.000
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om brott och straff finns in Brottsbalken (BrB) och just stöldbrott finns i 8 kapitlet.

Det är svårt att ge dig ett klart svar gällande hur mycket man kan få i böter för stöld, eftersom det finns flera olika stöldbrott där straffen varierar. I Sverige har vi brotten snatteri, stöld av normalgraden, och grov stöld och straffet kan pendla mellan böter och fängelse i upp till sex år. (BrB 8 kap. 1-3§) Det är alltså inte säkert att straffet bara kommer bli böter, utan en tjuv riskerar även fängelse.

Vilket straff det blir beror bland annat på hur stölden gick till och värdet på det som blev stulet. I Sverige dömer domstolen bara till fängelse om mildare straff, exempelvis böter, inte blir aktuellt och domstolen ska särskilt beakta om det finns så kallade förmildrande omständigheter. (BrB 30 kap. 4§) Eftersom domstolen alltså ska beakta fler omständigheter än bara hur stor inkomst den dömde har kan jag inte ge dig ett tydligare svar än så.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (719)
2021-08-01 Egenmäktigt förfarande och handräckning
2021-07-28 Vad är skillnaden på stöld och bedrägeri?
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (94634)