Vad blir straffet för stöld?

hej undrar hur mycket får man böta för för stöld värde 10.000 kr har inkomsr 100.000

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om brott och straff finns in Brottsbalken (BrB) och just stöldbrott finns i 8 kapitlet.

Det är svårt att ge dig ett klart svar gällande hur mycket man kan få i böter för stöld, eftersom det finns flera olika stöldbrott där straffen varierar. I Sverige har vi brotten snatteri, stöld av normalgraden, och grov stöld och straffet kan pendla mellan böter och fängelse i upp till sex år. (BrB 8 kap. 1-3§) Det är alltså inte säkert att straffet bara kommer bli böter, utan en tjuv riskerar även fängelse.

Vilket straff det blir beror bland annat på hur stölden gick till och värdet på det som blev stulet. I Sverige dömer domstolen bara till fängelse om mildare straff, exempelvis böter, inte blir aktuellt och domstolen ska särskilt beakta om det finns så kallade förmildrande omständigheter. (BrB 30 kap. 4§) Eftersom domstolen alltså ska beakta fler omständigheter än bara hur stor inkomst den dömde har kan jag inte ge dig ett tydligare svar än så.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo