Vad blir straffet för ringa stöld från butik?

Hej

Jag blev tagen för vad polisen kallade för ringa stöld, hade tagit ca 850 kr från en butik och 630 kr från en Annan butik. Allt gick fort och fick lite av en blackout medans jag gjorde det, nån typ av impuls kom upp och jag kunde inte stoppa den, något jag går på terapi för har problem med det i andra samanhang i vardagen.

Vad kommer hända? Dem sa böter men kollar runt och ser mest folk som säger att de blir fängelse.

Detta har bara hänt 1 gång och är rädd att mina föräldrar kommer se de brevet som skickas hem.

Är 19 år och bor fortfarande hemma, har det redan jobbigt hemma och funderar mycket på fall det är värt att leva under dem omsättningarna jag har hemma så om dem ser brevet är jag rädd att de kommer gå utför. Vad kommer hända och vad ska jag göra

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ringa stöld (som tidigare benämndes snatteri) är den mindre allvarliga varianten av stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Gränsdragningen mellan ringa stöld och stöld baseras vid butiksstöld huvudsakligen på värdet av det som tillgripits och gränsen är enligt praxis 1000 kr. Högsta domstolen har i ett rättsfall (NJA 2006 s. 524) uttalat att även om det sammantagna värdet av butikstillgrepp i en serie tillgrepp avsåg värden till ett belopp som översteg snatterigränsen är detta inte tillräcklig för att tillgreppen ska rubriceras som stöld. Eftersom värdet av det du tillgrep vid var och en av tillgreppen inte översteg 1000 kr är det brottet ringa stöld som kan komma ifråga.

Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Det är dock klart vanligast med ett bötesstraff och risken för att du ska dömas till fängelse är enligt min bedömning liten, eftersom jag utgår från att du inte dömts för liknande brott tidigare.

Eftersom du är över 18 år ska polisen inte kontakta dina föräldrar. Däremot är det troligt att du kommer att få ett brev hem, antingen angående ett strafföreläggande eller, om åklagaren väljer att väcka åtal, en kallelse till rättegång.

Om du får en blankett angående strafföreläggande kan du enligt Åklagarmyndigheten välja att godkänna eller inte godkänna föreläggandet. I brevet som följer med föreläggandet står det vilket datum som du senast måste svara. I svaret anger du om du godkänner eller bestrider föreläggandet. Om du inte svarar kan åklagaren komma att istället väcka åtal vid tingsrätten. Det enklaste sättet att godkänna föreläggandet är att betala hela det belopp som står på det bifogade inbetalningskortet. Du behöver då inte skriva under något godkännande, eftersom föreläggandet är godkänt genom betalningen.

Om du istället får en kallelse till rättegång ska du skriva under denna och skicka tillbaka med svarspost. Utfärdas ett strafföreläggande eller om du döms för snatteri kommer detta att antecknas i belastningsregistret. Hur länge du finns med där beror på vilken påföljden blir.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo