Vad blir straffet för den som köper och den som utför ett svartjobb?

2018-01-16 i Övriga brott
FRÅGA
Om jag betalat 30000 kr för ett jobb svart vad blir straffet för mig och vad blir det för straff för den som tar emot pengar?
SVAR

Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Här kan det röra sig om ett eventuellt skattebrott, varför vi kollar närmare på skattebrottslagen (SBL). Skattebrotten regleras i en enskild lag utanför brottsbalken, och tillhör därför specialstraffrätten.

Kort om mitt svar

Inledningsvis vill jag säga att jag endast kommer att fokusera på det juridiska i din fråga. Svartjobb är förenat med flertalet andra risker, främst ekonomiska, vilka du kan läsa mer om på bland annat Skatteverkets hemsida, men dessa kommer jag alltså inte att ta upp i mitt svar.

Båda två riskerar att bli åtalade för skattebrott

Det är olagligt att anlita en person som inte tänker deklarera inkomsten från arbetet hos Skatteverket. Likaså är det olagligt att ta betalt för en tjänst personen inte tänker redovisa hos samma myndighet. Eftersom ni verkar införstådda med att det är ett "svartjobb" som utförts, så får bedömningen göras att ni agerat uppsåtligt, det vill säga att ni medvetet undandragit er ifrån att redovisa summan för det utförda arbetet och att ni därigenom gett upphov till fara för att skatt undandras det allmänna. För detta riskerar ni att dömas för skattebrott till fängelse i högst två år (2 § SBL).

Nu vet jag inte hur länge sedan detta var, men viktigt att känna till är att ni gör er skyldiga till skattebrott först när den felaktiga deklarationen skickas in. Har inte personen du anlitat deklarerat efter att arbetet utfördes, så kan han eller hon alltså fortfarande redovisa beloppet på 30 000 kronor i deklarationen och på så sätt slipper ni båda två ett eventuellt åtal.

Om skattebrottet är att bedöma som ringa

Skulle skattebrottet bedömas som ringa är det att beteckna som skatteförseelse och för detta döms man till böter. Beloppsgränsen är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet om huruvida brottet ska anses ringa eller inte, men skatten av 30 000 kr får vanligtvis anses som ett mindre belopp, varför ni, åtminstone enligt min mening, kan förvänta er att dömas till böter och inte fängelse om åtal skulle väckas (3 § SBL).

Sammanfattning

Ni döms alltså för samma brott. Enligt min mening är det mer sannolikt att ni kommer att dömas för skatteförseelse till böter, snarare än för skattebrott till fängelse då beloppet förmodligen är att anse som ringa. Detta förutsätter givetvis att ni blir åtalade för något av brotten. Notera även att personen du anlitade har en möjlighet att deklarera beloppet, om inte detta har skett sedan arbetets genomförande för att ni ska slippa eventuellt åtal.

Jag hoppas att rättsläget klarnade, och att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1047)
2022-01-25 Hur mycket kan man få i skadestånd om man blir kallad för n-ordet?
2022-01-24 Är man skyldig att anmäla brott?
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?

Alla besvarade frågor (98657)