Vad blir påföljden om man har använt företagets tankkort privat?

FRÅGA
Hej!Jag undrar vad följderna blir om man har använt företagets tankkort privat? Målet har varit uppe i tingsrätt tidigare ostraffad men finns med ekonomiska problem hos Kronofogden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket brott gör man sig skyldig till?

Tidigare rättsfall där någon har använt ett företags tankkort för att tanka privat visar att detta handlade utgör ett så kallat behörighetsmissbruk. Behörighetsmissbruk regleras i 10:6 Brottsbalken (BrB). Behörighetsmissbruk har en straffskala från böter till 2 års fängelse. Vilket straff som är aktuellt kan variera kraftigt från fall till fall beroende på omständigheterna.

Vad finns det för potentiella påföljder?

Om till exempel personen har suttit det i system att använda företagets tankkort privat, så kommer naturligtvis en eventuell domstol att ta hänsyn till detta i sin bedömning.

Är det däremot en engångsföreteelse och som du säger, personen är tidigare ostraffad så skulle jag gissa på att påföljden blir dagsböter.

Givetvis kommer personen bli återbetalningsskyldig på det belopp som tagits från företaget. Oftast är också brott av den här typen en grund för avskedande från sin anställning.

Avslutning

Men kom ihåg att detta endast är spekulationer, för att kunna göra en rättvis bedömning av straffet behöver man veta samtliga omständigheter i målet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Andreas Broman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (184)
2020-09-15 Vad är mutbrott?
2020-08-25 Är det tillåtet att slänga annans egendom?
2020-08-25 Vad händer om någon gjort sig skyldig till förskingring?
2020-08-23 En person har vägrat lämna tillbaka mina pengar till mig, vilket brott är jag utsatt för?

Alla besvarade frågor (84206)