Vad blir påföljden av att elda farliga ämnen i sin trädgård?

2020-10-13 i Övriga brott
FRÅGA
Va är påföljden att elda farligt ämne saker på sim gård etc bildäck
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att elda bildäck på sin fastighet anses som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § MB. För det krävs tillstånd enligt 9 kap. 6 § MB.

Eldar man utan tillstånd kan man göra sig skyldig till miljöbrott enligt 29 kap. 1 § MB. Påföljden för miljöbrott, som inte är ringa, är böter eller fängelse i upp till två år.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (911)
2021-02-22 Är det ett brott om kassapersonal säljer folköl till minderårig?
2021-02-20 Urkundsförfalskning vid misstänkt förfalskning av signatur?
2021-02-19 Beloppsgränser och preskriptionstider för bidragsbrott
2021-02-16 Straffvarning

Alla besvarade frågor (89501)