Vad blir min eventuella påföljd för ringa stöld/egenmäktigt förfarande?

Jag blev i Oktober i fjor anklagad för att ha tagit en 100 kronors sedel på mitt jobb. Sedeln låg öppet i en väska och jag tänkte att den ska inte ligga där för det är i te bra ifall den blir stulen. Jag tog den men inte med uppsåt att stjäla den utan lämna tillbaka dej till ägaren. Jag hade den i fickan och glömde bort den då jag fick ett samtal. Dagen efter blev jag anklagad för stöld. Jag lämnade tillbaka de 100 kronorna jag glömt i min ficka. Det blev en anmälan och jag lade fram min sak dör polisen. Nu menar åklagaren på att jag tog den med uppsåt att stjäla den vilket jag absolut inte hade.. om jag döms vilket straff får Jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken.

Ringa stöld

Enligt domstolspraxis så går gränsen för normalgraden av stöld vid 1000 kr. I detta fall skulle det därmed vara fråga om ringa stöld enligt 8 kap. 2 §.

Straffvärdet för ringa stöld går från böter till fängelse i högst sex månader.

Tillägnelseuppsåt

Grundläggande för att kunna dömas för stöld alternativt ringa stöld är att man har haft ett tillägnelseuppsåt, dvs. ett uppsåt att tillägna antingen sig själv eller annan det man olovligen tagit. Som du beskriver så har du i detta fall saknat tillägnelseuppsåt. I sådana fall kan istället brottet egenmäktigt förfarande vara tillämpligt.

Egenmäktigt förfarande

Framgår av 8 kap. 8 §. Om man olovligen tagit och brukat eller på annat sätt tillgripit något, döms man för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. I princip liknande krav som vid stöld bortsett från att ett tillägnelseuppsåt inte är nödvändigt.

Det är åklagaren i detta fall som har bevisbördan för att visa på att du uppfyller kraven för ringa stöld alternativt egenmäktigt förfarande. Beviskravet är högt och ska vara ställt "utom rimligt tvivel" att du är skyldig till brottet.

Vilket straff du får om du döms kan jag tyvärr inte svara på. Straffet ska ligga inom straffskalan för det aktuella brottet så i detta fall kan det bli från böter upp till ett års fängelse (för egenmäktigt förfarande) alternativt sex månader fängelse för ringa stöld.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan så ska jag försöka förtydliga.

Vänlig hälsning,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo