Vad blir konsekvensen om efterlevande sambo ej begär bodelning?

FRÅGA
Min sambo har avlidit och vi bor i hans hus som går till hans barn, jag har rätt att bo kvar i huset ett år enl testamente. Nu frågar man om jag vill vara dödsbodelägare eller ej. Om jag avsäger mig att jag ej begär bodelning jämlikt sambolagen avsäger jag mig allt vi har köpt gemensamt under dom åren vi har bott tillsammans. tex möbler och diverse saker?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att det inte finns något samboavtal och inte heller något inbördes testamente som reglerar förhållandet mellan er.

Om du begär bodelning

Ett samboförhållande upphör när någon av parterna dör (2 § p. 3 sambolagen).

När ett samboförhållande upphör ska bodelning göras om någon av parterna önskar det. Om den ena sambon dör är det enbart den kvarlevande sambon som kan begära bodelning (8 § sambolagen, 18 § sambolagen). Vid bodelningen räknas all samboegendom ihop och delas sedan lika mellan parterna, dvs. mellan den efterlevande sambon och den avlidnes arvingar samt eventuella universella testamentstagare. All egendom som parterna äger räknas inte som samboegendom, detta beror på när egendomen har köpts och till vilket syfte. Den egendom som omfattas är enbart sambornas gemensamma bostad och bohag som har införskaffats för att användas gemensamt (3 § sambolagen).

Om du EJ begär bodelning

Om du väljer att ej begära bodelning (och det inte finns ett samboavtal som stadgar annat) gäller ej likadelning av samboegendomen. Då kommer du att få behålla det som du själv äger och din sambos arvingar kommer att ärva det din sambo ägde. Egendom som är samägd delas upp efter äganderätten, om du har betalat för halva soffan har du rätt till hälften av soffans värde. Det finns en presumtion om att bohag som har införskaffats under sambotiden är samägd, det går dock att bryta denna presumtion om det går att visa på annat.

Sammanfattningsvis

Om du väljer att ej begära bodelning kommer du att få behålla det som du själv äger och din sambos arvingar kommer att ärva det som sin sambo ägde. Om du begär bodelning kommer ni att dela lika på den gemensamma samboegendomen.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2892)
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?

Alla besvarade frågor (91095)