Vad blir det för straff vid stöld?

FRÅGA
Om en stöld begåtts av en kostnad på 1400:- vad blir troligast straffet? Han har erkänt brottet. Inga andra stöld domar -Grov rattfyller 2012 som avtjänats Med fotboja. Sedan dess ett skötsamt liv. Att det blir böter vet han så klart. Men nu vill åklagaren träffa honom för ett straff föreläggande och information om villkorlig dom ? Ingen rättegång. Vad kan villkorlig dom innebära vid första- gångs stöld som överstiger 1200:-?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Grader av stöld

Det finns i Sverige tre olika grader av brottet stöld, nämligen ringa stöld, stöld av normalgraden samt grov stöld (8 kap. 1 §, 2 § och 4 § Brottsbalken, BrB). För bedömningen om det rör sig om en ringa stöld så är stöldgodsets värde av vikt samt övriga omständigheter. För att det ska handla om en grov stöld ska handlingen ofta ha inslag av en mer farlig/hänsynslös art eller om stöldgodset har ett betydande värde.

Värdet på stöldgodset

Om stölden har begåtts i en butik så är gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden 1 000 kr (NJA 2009 s 586). Men om stölden inte sker i butik utan på annan plats så kan denna gräns vara betydligt lägre. Jag har inga uppgifter om var stölden ifråga ägde rum, men i och med att värdet är över 1 000 kr så gör jag bedömningen att det hamnar på stöld av normalgraden. Men det finns såklart även andra omständigheter som kan leda till att brottet anses vara ringa vilket kan dra ner straffet.

Straff

Straffet för stöld av normalgraden är fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB) Men istället för att döma ut fängelse som straff så kan man i vissa fall utge ett lindrigare straff, exempelvis villkorlig dom. Villkorlig dom brukar även kombineras med dagsböter. Påföljden villkorlig dom innebär i enkla drag att man har en prövotid på två år, då man inte ska begå några nya brott (27 kap. 3 § och 4 § BrB). Det är dock en prövotid utan övervakning. Att få straffet villkorlig dom innebär således att han ska sköta sig och inte begå fler brott under en tvåårsperiod.

Strafföreläggande

Att åklagaren har beslutat om ett strafföreläggande innebär att han inte tänker väcka åtal, därmed blir det som sagt ingen kommande rättegång (48 kap. 1 § Rättegångsbalken). Strafföreläggande används främst vid mindre allvarliga brott. Strafföreläggande används särskilt när gärningsmannen har erkänt brottet, vilket det rör sig om i detta fall. Ett strafföreläggande brukar man behöva godkänna samt eventuellt betala, för att det ska gälla.

Tidigare brott

Vanligtvis så är det en försvårande omständighet att gärningsmannen tidigare har begått brott, vilket ska påverka straffet i en skärpande riktning (29 kap. 4 § BrB). Om brotten är av liknande eller samma art så leder det till skärpt straff, eller om båda brotten är särskilt allvarliga. Det är inte säkert att den tidigare domen med grovt rattfylleri leder till ett hårdare straff just nu, det har även gått viss tid sedan dess. Det kan därmed vara så att domstolen ej beräknar med den tidigare domen vid bedömningen av det nya brottets straff.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så har personen ifråga gjort sig till stöld av normalgraden, bedömt utifrån den information jag har fått. Högsta straffet för detta brottet är fängelse i två år, men åklagaren har beslutat för villkorlig dom och ett strafföreläggande. Detta är ett alternativ att föredra, i och med att man slipper genomgå en domstolsprocess samt eventuell fängelsestraff.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (685)
2021-02-28 Kan socialen ta mitt barn för att jag begått ringa stöld?
2021-02-28 Vad kan påföljden bli för tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2021-02-28 Glömde varor i jackfickan
2021-02-27 Skillnaden mellan försök och fullbordat brott

Alla besvarade frågor (89824)