Vad blir det för ränta vid en skuld?

2016-05-31 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Skulden är 3698 kronor. Vad blir det för belopp med ränta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Ränta börjar löpa efter förfallodatumet en på en fordran passerat, enligt 3 § räntelagen. Den löper från och med dagen efter fordran fallit till betalning fram till att skulden betalats. Av 6 § räntelagen framgår det att räntan ska ligga på den under den aktuella tiden gällande referensräntan plus 8 %. I och med att referensräntan i nuläget är 0 % så blir det således 8 %. Detta är alltså normalfallet. Om skulden istället avser ett skadestånd med anledning av personskada så gäller endast ett tillägg om 2 % på referensräntan, vilket då blir 2 % totalt.

Då perioden räntan ska ha löpt på inte framgår av frågan så kan jag inte göra en exakt uträkning avseende hur mycket räntan exakt kommer att landa på i ert fall. Däremot så kan du med fördel använda en kalkylator för att lätt räkna ut den aktuella summan som gäller just i ert fall. Då matar du in beloppet på skulden, 8 eller 2 % ränta beroende på vad skulden hänförs till, samt perioden som räntan löpt under.

Kronofogden har en sådan kalkylator HÄR.

Jag hoppas detta svarat på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Erik Claeson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (86)
2020-08-16 Högre dröjsmålsränta vid betalningskravet
2020-07-20 Från när räknas ränta på skadestånd pga brott och hur beräknas den?
2020-07-15 Hur beräknas dröjsmålsräntan på min skadeståndsersättning?
2020-07-15 Hur beräknas dröjsmålsräntan?

Alla besvarade frågor (84254)