Vad blir det för ränta vid en skuld?

Skulden är 3698 kronor. Vad blir det för belopp med ränta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Ränta börjar löpa efter förfallodatumet en på en fordran passerat, enligt 3 § räntelagen. Den löper från och med dagen efter fordran fallit till betalning fram till att skulden betalats. Av 6 § räntelagen framgår det att räntan ska ligga på den under den aktuella tiden gällande referensräntan plus 8 %. I och med att referensräntan i nuläget är 0 % så blir det således 8 %. Detta är alltså normalfallet. Om skulden istället avser ett skadestånd med anledning av personskada så gäller endast ett tillägg om 2 % på referensräntan, vilket då blir 2 % totalt.

Då perioden räntan ska ha löpt på inte framgår av frågan så kan jag inte göra en exakt uträkning avseende hur mycket räntan exakt kommer att landa på i ert fall. Däremot så kan du med fördel använda en kalkylator för att lätt räkna ut den aktuella summan som gäller just i ert fall. Då matar du in beloppet på skulden, 8 eller 2 % ränta beroende på vad skulden hänförs till, samt perioden som räntan löpt under.

Kronofogden har en sådan kalkylator HÄR.

Jag hoppas detta svarat på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Erik ClaesonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo