Vad blir det för böter för ringa stöld?

FRÅGA
Tog en brioost för 40 kr. Var blir det för böter?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Till att börja med är det bra att veta att brottet rubriceras som ''ringa stöld''. Du kommer att få hem ett inbetalningskort där det står belopp och vilken summa du ska betala. Exakt när du kommer få det är svårt att svara på, beroende på hur mycket åklagaren har att göra så kan det antingen dröja ett tag eller så kan det gå snabbt.

Det är svårt för mig att avgöra exakt hur mycket du ska få i böter då jag inte känner till alla omständigheter som behövs för bedömningen t.ex. om du blivit straffad förut, försvårande omständigheter m.m.

Vid mindre förseelser döms penningböter ut, vid allvarligare använder man istället dagsböter.

Reglerna om böter kan utläsas i 25 kap Brottsbalken (BrB).

Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst 30 dagar och högst 150 dagar . Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kr, 25 kap 2 § BrB.

Penningböter skall bestämmas till lägst 200 kr och högst 4000 kr. Penningböter är ett fast belopp som är lika för alla, medan dagsböter döms ut i förhållande till din inkomst, 25 kap 3 § BrB.

I ett fall RH 1993:126 blev påföljden penningböter 300 kr för en person som snattat för 53 kr.

Du nämner att du begått ringa stöld för 40 kr, därför skulle jag tro att du kommer få ett bötesbelopp på mindre än 300 kr. Om du får en summa som är högre än 300 kr bör du överklaga boten och hänvisa till rättsfallet.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (745)
2021-12-02 Hur mycket kan jag få i böter om jag snattat för under 50 kr?
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?

Alla besvarade frågor (97626)