Vad blir bötesbeloppet vid ringa stöld?

FRÅGA
Jag stal en ost för ca 200 kr vad kommer jag få betala i böter?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet

Att ta något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, är brottsligt om tillgreppet inneburit skada. Om tillgreppet utifrån värdet och övriga omständigheter vid brottet att anses som ringa döms man för ringa stöld, till böter eller fängelse högst sex månader, enligt 8 kapitlet 2§ brottsbalken (BrB). Har man tagit något till ett värde under 1000-1250 kr, anses brottet oftast vara av ringa karaktär, vilket jag bedömer att det blir i ditt fall.

Straffet

Ringa stöld kan ge straffet böter eller fängelse i upp till 6 månader (8 kapitlet 2§ BrB) Det finns 3 olika former av böter: Dagsböter, penningböter och normerade böter. Gällande ringa stöld är det antingen dagsböter eller penningböter som gäller.

Penningböter är ett fastställt engångsbelopp som lägst kan vara 200 kr och högst 4 000 kr (25 kapitlet 3§ BrB). Dagsböter är ett bötesstraff där antalet böter varierar beroende på hur grovt brottet var, mellan 30 och 150 dagsböter kan dömas ut. Storleken på varje dagsbot bestäms med hänsyn till den ekonomiska situationen för den som bötfälls. Storleken kan variera mellan 50 till 1000 kr på varje bot. I vissa fall kan dagsbotens belopp jämkas men det lägsta beloppet man kan bli dömd till är 750 kronor (25 kapitlet 2§ BrB).

När man bestämmer antalet dagsböter som ska dömas ut tittar man på hur brottet gick till och dina personliga förhållanden. Enligt åklagarmyndighetens sammanställning av påföljder som tillämpats är det vanligaste påföljden vid ringa stöld 40 dagsböter när värdet på stölden låg mellan 300 och 500 kronor.

I ditt fall

Penningböter har alltså ett maxtak på 4000 kr medan maxtaket är klart högre vid dagsböter. Det är hursomhelst omöjligt för mig att veta exakt vilket bötesbelopp du kommer dömas till att betala, då det är en beräkning som beror på din individuella betalningsförmåga och inkomst.

Jag kan däremot ta upp ett rättsfall från Svea hovrätt för att du ska få lite mer info: en person hade tagit chokladkakor m.m. för drygt 300 kr dömdes denne att betala 40 dagsböter på 80 kr styck (alltså totalt 3200 kronor). I detta fall tjänade personen som dömdes 22 500 kr brutto i månaden, men var sjukskriven och hade flertalet barn hemma (vilket sänkte beloppet rejält).

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (694)
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?
2021-03-31 Kan expediten hålla mig kvar i butiken för att hen tror att jag snattat?

Alla besvarade frågor (91294)