Vad betyder "yrkandet om inhibition lämnas därför utan åtgärd"?

2017-12-10 i Domstol
FRÅGA
Vad betyder "Yrkandet om inhibition lämnas därför utan åtgärd"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett yrkande om inhibition innebär att man önskar att verkställigheten från en tidigare dom ska skjutas upp eller inte äga rum. Det kan till exempel vara så att man har fått en dom riktad mot sig där det står att man måste riva den friggebod som man har byggt (utan bygglov) inom ett visst datum. Man kan då överklaga detta beslut till en högre distans och vilja att de ska ändra på den tidigare domen. I samband med detta kan man yrka på inhibition, vilket här innebär att man vill slippa riva friggeboden i väntan på att ärendet ska tas upp igen. Fastän boden egentligen skulle rivas senast ett visst datum kan man alltså få avvakta med detta, om domstolen skulle godkänna yrkandet om inhibition.

Domstolen kan välja att besluta om inhibition om det är sannolikt att den första domen kommer att ändras. Ifall de däremot tror att det gjorts en korrekt bedömning kommer de sannolikt inte att bevilja inhibition.

Att "yrkandet om inhibition lämnas utan åtgärd" innebär alltså att domstolen INTE beviljar inhibition som en part har önskat. Av någon anledning har domstolen valt att den första domen som nu har överklagats SKA verkställas som planerat. En person måste till exempel riva sin friggebod senast det datum som stod i domen eftersom den ska gälla.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (526)
2021-11-27 Kan svensk domstol döma för misshandel utomlands?
2021-11-16 Vad avses med reformatio in pejus? Är principen meningslös? Kritik anslutningsöverklagan.
2021-11-12 Måste tingsrätt bestå av tre domare vid huvudförhandling?
2021-11-11 RÄTTSPROCESS

Alla besvarade frågor (97478)