FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott26/09/2020

Vad betyder våld mot person?

Hej! Jag har utan framgång försök leta upp vad våld mot person betyder, det har varit lättare att hitta våld mot tjänsteman men just våld mot person verkar vara svårt att finna något om. Är det samma som för våld mot tjänsteman att det är ett uppsåtsbrott? Och vad betyder våld mot person.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du vill veta hur våld mot person definieras. Jag förstår det också som att du vill veta när våld mot person utgör ett brott, om t.ex. uppsåt krävs.

Våld mot person regleras inte en särskild regel

Våld mot person är ett samlingsnamn för allt våld som utövas mot personer. Därför definieras "våld mot person" inte i en särskild regel utan återfinns i flera brottsregler, där t.ex. våld mot tjänsteman och misshandel är några av dem (17 kap. 1 § och 3 kap. 5 § brottsbalken).

Vad betyder våld mot person?

I lagkommentarerna till brottsbalken (BrB) förklaras att med våld mot person avses all fysisk styrkeökning som riktar sig mot någon och som är tillräcklig för att övervinna något slags motstånd. Det kan t.ex. handla om så lite som att rycka något från en person, hålla fast någon, putta undan någon eller bara spänna sina muskler i ansträngning att stå kvar när någon försöker flytta en. Som våld räknas också all form av misshandel även om misshandel omfattar mer än fysiskt våld som t.ex. tillfogande av psykisk skada (3 kap. 5 § BrB).

Vad gör våld mot person till ett brott?

För att våld mot person ska utgöra ett brott så ska någon form av våld vara ett rekvisit/krav i en brottsregel. Det finns många brott som kräver våld, några exempel är rån (8 kap. 5 § BrB), olaga tvång (4 kap. 4 § BrB) och våldsamt motstånd (17 kap. 4 § BrB). Gemensamt för alla brott är att det alltid krävs någon form av uppsåt för att det ska anses vara ett brott, så länge inget annat är föreskrivet i just den brottsregeln (1 kap. 2 § brottsbalken). I regeln om misshandel står det t.ex. inte att uppsåt krävs men eftersom det inte heller stå något annat så krävs uppsåt för att brott ska föreligga (jmf. 3 kap. 5 § BrB).

Sammanfattning

Våld mot person definieras inte i en särskild regel utan återfinns i flera brottsregler. Våld mot person utgör ett brott när någon form av våld utgör ett rekvisit i en brottsregeln och det krävs alltid uppsåt om det inte står något annat.

Hoppas att jag har lyckats besvara din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna WallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo