FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/10/2019

Vad betyder termerna sedvänja, handelsbruk och partsbruk?

Hej,

Vad betyder termerna partsbruk, handelsbruk samt sedvänja och när kan det bli aktuellt

att tillämpa dessa normer?

tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, Vad betyder termerna partsbruk, handelsbruk samt sedvänja och när kan det bli aktuellt att tillämpa dessa normer? tack på förhand.

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Termerna du nämner är alla exempel på så kallade oskrivna rättskällor, dvs. regler och principer som beaktas i juridiska bedömningar, men som inte finns nedskrivna i lagen. På så viss fungerar de olika bruken som komplement till lagen: de fyller ut delar av juridiken som av praktiska skäl inte finns reglerad i lagtext. På så viss hittar man ofta mer ändamålsenliga och precisa lösningar på olika tvister som passar parternas förhållanden. Särskilt inom avtalsrätten får dessa principer stor inverkan, bl.a. för att tolka och fastställa innehållet i specifika avtal

Rent konkret:

1. Sedvänja kan sägas utgöra det övergripande begreppet och är alltså en rättskälla (något som man grundar sin juridiska rätt i) som utgörs av sådana oskrivna förfaranden som kommit att bli allmänt accepterade i rätten av tradition. T.o.m. praxis, alltså att titta på tidigare domar för att avgöra liknande frågor i rätten, kan ses som ett utslag av sedvanerätt. 2.Handelsbruk föreligger när en viss sedvänja blivit mycket stark inom en viss bransch, och därför allmänt följs som om det vore lag, 3.Partsbruk är i princip samma sak, men mellan två specifika parter. Man kollar alltså på hur dessa två parter tidigare förhandlat som saker, hur de brukar göra med X och Y. Om X alltid förelegat tidigare, och inget sagts vid det senaste avtalet, då finns skäl för att utgå från att X föreligger igen.


Ett vanligt tillämpningsområde för dessa normer är som sagt vid oklarheter i ett avtal (om köp, lån eller anställning osv). Dessa avtal kan då komma att fyllas ut efter vad som är sedvanligt i den specifika branschen eller industrin eller mellan parterna.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare