Vad betyder regressrätt?

Vad betyder regressrätt och till vem vänder jag mig?

Mvh

Fredrik

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


När begreppet ''regressrätt'' används brukar det vara i sammanhang som rör ekonomiska åtaganden där flera parter är inblandade. Om du betalar en skuld för någon annans räkning, helt eller delvis, har du en rätt att kräva tillbaka skulden av den för vars räkning du betalade för.

Ex.
A och B har en gemensam skuld hos C. A betalar av hela skulden till C. A har därefter, utifrån regressrätten, en rätt att kräva B på hälften av summan som A betalade till C.

För att regressrätten ska bli tillämplig måste A visa på att de funnits en gemensam betalningsskyldighet, ex. genom att visa på att ett lån ingåtts i både A och Bs namn. Därefter måste A visa på att betalning gjorts, ex. genom att visa upp ett kvitto på erlagd betalning.

Scenariot ovan är tänkt förklara vem du potentiellt har regressrätt mot, varav B gestaltar den person som A har regressrätt gentemot.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jonathan LundströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo