Vad betyder "redan vidtagna åtgärder får återgå innan tingsrättens beslut vunnit laga kraft" i ett mål om överklagande av utmätning?

2020-01-29 i Utmätning
FRÅGA
Jag har från Tingsrätten fått bifall på min överklagan gällande utmätning av egendom tillhörande mig och inte den utmärkte gäldenären. I beslutet står det att mina saker undantas från utmätning. Sedan kommer det jag inte förstår: "Tingsrätten beslutar att redan vidtagna åtgärder får återgå innan tingsrättens beslut vunnit laga kraft." Betyder det att jag får mina saker tillbaka innan tiden för överklagan gått ut, eller betyder det att inhibitionen hävs och de får försöka sälja? Det aktuella kontoret går inte att nå på telefon, via växeln hos KFM kan de inte hjälpa mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I frågan anger du att du överklagade ett beslut rörande utmätning av egendom som tillhörde dig och inte gäldenären, och att tingsrätten kommit fram till att dina saker ska undantas utmätning. Du har alltså fått bifall för din ansökan.

Med bakgrund av den här informationen innebär tingsrättens uttalande om att de vidtagna åtgärderna återgår att du helt enkelt får tillbaka dina saker. Eftersom beslutets innebörd är att egendomen inte ska utmätas, kan någon försäljning inte komma på fråga och därmed är det inte heller inhibitionen de syftar på. Tingsrätten menar alltså att de vidtagna åtgärderna (dvs beslagtagandet av egendomen) ska återgå (egendomen ska lämnas tillbaka) utan att man behöver vänta på att överklagandetiden löpt ut.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (467)
2020-09-23 Vad gäller vid utmätning av bostad?
2020-09-21 Fråga om utmätning
2020-09-14 Skyddas min enskilda egendom från utmätning av Kronofogdemyndigheten?
2020-09-13 Kan KFM utmäta bostadsrätt om man gett bort hälften?

Alla besvarade frågor (84391)