Vad betyder prövning i allmän domstol?

2019-02-07 i Domstol
FRÅGA
Jag har överprövat en fallolycka till Svenska Kommun Försäkrings AB och fått avslag. Jag är inte nöjd med detta och de skriver att om jag inte är nöjd med beslutet så ska prövning sker i allmän domstol. Vad innebär det? Några kostnader för mig om domstolen skulle döma likadant?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Betydelsen av att prövning sker i allmän domstol är att nästa instans som kan pröva ditt mål är tingsrätten. (De tre instanserna i allmän domstol är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.) Om du vill att ditt mål ska tas upp av tingsrätten stämmer du Svenska Kommun Försäkrings AB genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten i din kommun. Förfarandet för att överklaga borde stå på det beslut du fått från Svenska Kommun Försäkrings AB. Du hittar bankletten för stämningsansökan här där du även kan läsa mer om tvist i domstol.

Själva ansökan till domstol kostar lite olika beroende på summan av kravet. För ett mål som rör ett krav under 23 250 kr (dvs ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kr. För ett mål som rör ett krav över 23 250 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr. Om tvisten inte rör något bestämt belopp är ansökningsavgiften 2 800 kr.

Den part som förlorar ett tvistemål ska i de flesta fall betala motpartens rättegångskostnader. I mål som rör högst ett halvt basbelopp (23 250kr år 2019) är möjligheterna att få ersättning dock begränsade. En part som vill få ersättning för sina rättegångskostnader måste begära det särskilt innan huvudförhandlingen avslutas. Har parterna ombud lämnar dessa in en kostnadsräkning.

Jag avråder dig från att stämma Svenska Kommun Försäkrings AB då kostanden för att processa i domstol oftast blir höger än beloppet som krävs. Men om du väljer att stämma ändå rekommenderar jag dig att anlita ett ombud för tvisten som kan hjälpa dig att föra din talan.

Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (346)
2019-05-21 Tågordning vid huvudförhandling i tvistemål och ordförandens roll
2019-05-08 Fråga om delgivning och brytande av preskriptionstiden för brott. Också fråga om när skadeståndsanspråk preskriberas
2019-05-08 Var rättegång i tvistemål hålls
2019-04-29 Vem får gå på en häktningsförhandling?

Alla besvarade frågor (69302)