Vad betyder ordet "adress" i svenska lagtexter?

FRÅGA
Vad betyder ordet "adress" i svenska lagtexter? Betyder det nödvändigtvis fysisk postadress, eller kan en godtycklig sträng av bokstäver och tecken som identifierar en mottagare i ett kommunikationssystem sägas utgöra en adress? Jag tänker på mejl och mejladresser men även andra kommunikationsmedel.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att tolka termer i lagtext

Termen adress i lagtext kan inte sägas ha en entydig mening, men du kan i princip utgå från att det är fysisk postadress som menas som huvudregel. Ibland, som i folkbokföringslagen, står det uttryckligen "postadress" men på andra ställen endast "adress". Även i de paragrafer där endast "adress" används måste det förstås som en fysisk postadress utifrån en helhetsbedömning. I vissa lagar, som i aktiebolagsförordningen, står det uttryckligen "e-postadress" när det istället är en mailadress som menas. Tolkningen måste helt enkelt ske utifrån sammanhanget och vad syftet var när lagtexten skrevs. Oftast kan dock syftet förstås vara just en fysisk postadress.

Om du har en fråga om en specifik paragraf där ordet används är du välkommen att skicka in den lagtexten till oss, så ska vi göra vårt bästa för att tolka den!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (849)
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?
2021-04-07 Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?
2021-04-03 Får man köra moped klass 2 utan körkort?
2021-03-31 När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?

Alla besvarade frågor (91132)