FrågaPROCESSRÄTTDomstol23/03/2018

Vad betyder det att part ansökt om anstånd i domstol?

Hej! Jag har en twist med Lindorff ang en skuld som uppkom utan min vetskap 2003, och som jag fick reda på 2013. Nu ska det upp i Rätten den 14 maj i Göteborg. Nu har Lindorff sökt Anstånd, vad betyder det? Dom har tagit skulden till tingsrätten som utlandsskuld, och jag har skrivit till rätten om varför jag inte vill betala skulden. Det är, för att dom inte hörde av sig tidigare, jag har varit lätt tillgänglig hela tiden.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anstånd (uppskov, frist) innebär att en part får ytterligare tid på sig, exempelvis för att yttra sig, komplettera en överklagan, lämna in en handling eller betala en skuld. Den som ansöker om anstånd under en process, bör ange skälen till varför anstånd ska lämnas. Det är rätten som beslutar huruvida anstånd ska beviljas. Begäran om anstånd och dess skäl, bör kommuniceras med dig som motpart till den som ansöker om anstånd. Av frågan att döma vet jag emellertid inte vad de sökt anstånd för, varför jag inte mer ingående kan uttala mig om innebörden av anstånd i detta fall.

Du nämner att skulden uppkom år 2003. Skulder har emellertid preskriptionstid, vilket innebär att de efter viss tid preskriberas och i sådana fall behöver skulden inte längre betalas. Preskription innebär alltså att den som har rätt att få viss skuld betalad, förlorar rätten att kräva betalt (8 § 1 st. preskriptionslagen). Vilken preskriptionstid en skuld har beror på skuldens karaktär. Olika sorters skulder kan omfattas av olika preskriptionsregler. Preskriptionslagen gäller i det fall det inte är avtalat speciella regler för skuldens preskriptionstid. Däri stadgas, att huvudregeln är att en skuld preskriberas efter 10 år om inget preskriptionsavbrott har skett enligt 2 § preskriptionslagen. Detta gäller exempelvis skulder man har till privatpersoner och skulder som grundar sig på skuldebrev. För konsumentfordringar är preskriptionstiden 3 år enligt samma paragraf. Preskriptionsavbrott medför att en ny preskriptionstid börjar löpa (6 § preskriptionslagen). De 10 respektive 3 åren börjar alltså löpa på nytt. Ett preskriptionsavbrott sker enligt 5 § preskriptionslagen, om man erkänner en fordran, exempelvis genom betalning, eller om den som har rätt att få skulden betald, framställer krav om betalning till den som ska betala skulden eller till Kronofogdemyndigheten. Det framgår dock inte av din fråga, vilken sorts skuld det är fråga om, eller de datum som skulden ska ha uppstått respektive du fick kännedom om den. Du nämner även att det är en skuld uppkommen utomlands och utan din vetskap, vilket kan innebära att det finns andra preskriptionsregler i det landet skulden uppkom, samt att det finns andra möjligheter att bemöta skulden om du inte från början är ansvarig för skulden. På grund av dessa omständigheter, kan jag dessvärre inte uttala mig mer ingående om huruvida din skuld är preskriberad eller för övrigt om dess innebörd.

Jag rekommenderar att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig vidare med ärendet och hantera inlagor i målet.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du emellertid varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?