FrågaAVTALSRÄTTAvtal19/06/2018

Vad betyder det att någon ska få möjlighet att förvärva en fastighet?

Jag har en fråga ang ett avtal då jag ej förstår exakt vad som menas.

Parterna är ense on att i det fall (jag) avser överlåta hela eller del av fastighet ............... före (datum) skall (hon) erbjudas att förvärva fastigheten. Köpskillningen skall sättas till genomsnittet av två fastighetsmäklares värderingar av marknadsvärdet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Avtalet betyder att om du väljer att sälja hela eller en del av fastigheten före det bestämda datumet ska 'hon' (som du hänvisar till) få möjlighet att köpa fastigheten.

Köpeskillingen betyder priset. Avtalet innebär alltså att priset ska bestämmas genom att två fastighetsmäklare ska värdera marknadsvärdet på fastigheten, och priset ska sen vara genomsnittet av de två värderingarna.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar,Veronica BorgRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”