FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar14/04/2019

Vad betyder det att en fordran är förfallen?

Vad innebär det att en motfordran måste vara förfallen för att kunna användas till kvittning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Att motfordran ska vara förfallen är en av de allmänna kvittningsförutsättningar som måste föreligga för att kvittning ska vara möjlig. Att fordran ska vara förfallen betyder att förfallodatumet (sista dag att betala fordringen) har inträffat.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare