Vad betyder de lege ferenda och de lege lata?

FRÅGA
Vad menas med de lege ferenda respektive lege lata?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med "de lege lata" avses gällande rätt, dvs. hur lagen ser ut i dagsläget. Med "de lege ferenda" avses istället hur lagen borde se ut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Fick du svar på din fråga?