Vad betyder begreppet förbehåll i aktiebolagsrätt?

2021-06-07 i Bolag
FRÅGA
Vad innebär "förbehåll" när man startar nytt aktiebolag tillsammans med en delägande partner?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad förbehåll betyder i aktiebolagsrättsligt hänseende.

Vad innebär begreppet förbehåll?

Huvudregeln är att aktier kan överlåtas fritt, vilket stadgas i (4 kap. 7 § Aktiebolagslagen). Det kan dock göras undantag från denna huvudregel med så kallade förbehåll. Ett förbehåll är en frivillig paragraf i bolagsordningen som återfinns i aktiebolaget som på något vis påverkar aktierna eller aktiekapitalet. Ett förbehåll kan även finnas stadgat i ett aktieägaravtal. Förbehåll kan alltså inskränka på huvudregeln att aktier är fria att överlåta. Rent konkret så skulle ett förbehåll kunna stadga att du inte får sälja dina aktier till någon annan.


Vilka typer av förbehåll finns det?

Samtyckes, förköps- och hembudsförbehåll är de några av de viktigaste förbehållen som återfinns i aktiebolagsrättsligt hänseende. Det är dock viktigt att påpeka att denna lista inte är uttömmande på något vis, det finns alltså fler förbehåll än de jag kommer att behandla här nedan.

Samtyckesförbehåll

Ett samtyckesförbehåll betyder kortfattat att man måste fråga bolaget innan man säljer sina aktier till någon utomstående. Styrelsen eller bolagsstämman måste alltså med ett sådant förbehåll godkänna att det sker en överlåtelse av aktier. (4 kap. 8 § Aktiebolagslagen).

Förköpsförbehåll

Förköpsförbehåll innebär att den ger övriga ägare rätt att köpa aktier till ett visst pris innan det sker en överlåtelse till en utomstående för ett förmånligare villkor. Detta innebär alltså att förbehållet ger tidigare eller befintliga aktieägare en förköpsrätt till de aktier som ska överlåtas (4 kap. 18 § Aktiebolagslagen).

Hembudsförbehåll

Ett hembudsförbehåll innebär kortfattat att tidigare aktieägare har rätt att köpa tillbaka aktier som har övergått till någon annan (4 kap. 27 § Aktiebolagslagen).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?