Vad betyder att rätten avgör på befintligt underlag?

2020-03-13 i Domstol
FRÅGA
Hej! Vad betyder följande mening:"Hovrätten avser att avgöra frågan om tingsrättens beslut att att avvisa beslutet om enskilt anspråk på befintligt underlag"Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formuleringen innebär att hovrätten prövar frågan på det underlag som redan finns i målet, dvs på samma handlingar som tingsrätten grundat sitt beslut på. Det torde innebära att hovrätten kommer att pröva målet utan en ny huvudförhandling. Det kallas då att målet avgörs "på handlingarna".

Här kan du läsa domstolsverkets egen information om brottmålsrättegångar i hovrätten, och här kan du läsa om tvistemålsförfarande i hovrätten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något specifikt i ditt mål och hur det hanteras kan du alltid kontakta den aktuella domstolen via telefon eller mail.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (432)
2020-09-18 Vilken domstol handlägger faderskapsmål?
2020-09-13 Varför flyttas domen fram?
2020-09-10 Vilka rättegångskostnader kan jag bli skyldig att betala i brottmål?
2020-09-01 Hur överklagar man en dom?

Alla besvarade frågor (84173)