Vad betraktas som störning i en bostadsrätt?

Grannfamiljens barn skriker högt inne och ute samt smäller på sopnedkasten och hoppar på golven så att det stör enormt flera gånger per dag. Alla grannbarnen samlas hemma hos denna familj vilket förstärker störningen och det liknar barnkalas varje dag. Familjen som bodde där tidigare med barn störde inte alls på detta sätt. Jag är svårt sjuk och detta har sedan länge försämrat min hälsa avsevärt.

De har även sin torkumlare igång sent in på nätterna, ibland så sent som till kl 3-4.

I föreningens boendehandbok står bla:

5. BULLER OCH STÖRNINGAR

Tänk på detta när ni vistas i trapphus och innergård.

• Tänk på att borrande, hamrande och tvättmaskiner kan störa och skapa irritation.

• Informera barn om att ljudnivån på innergården inte får bli för hög, samt att

sopnedkast inte får användas som trummor.

Vid bekräftad störning, då störningsjouren varit på besök, kan du som ansvarig

bostadsrättsinnehavare/hyresgäst bli debiterad kostnaden för utryckningen.

Den som stör vid upprepade tillfällen och inte rättar sig efter uppmaningar om rättelse kan i allvarligaste fall komma att bli uppsagd från sin lägenhet.

När jag frågade styrelsen vad de kan göra sa de att det finns inget de kan göra.

Stämmer detta verkligen?

(obs jag är hyresgäst i en BRF)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor avseende störningar och vilken levnadsmiljö du som boende i en bostadsrätt har rätt till återfinns i bostadsrättslagen (1991:614) (BRL). Jag har dock lite svårt att greppa huruvida du hyr en bostadsrätt i andrahand (iom att du refererar till dig som hyresgäst) eller om du är faktisk innehavare av bostadsrätten, så jag kommer bara redogöra för lagens reglering i det generella fallet.

Vad betraktas som en störning?

I 7 kap. 9 § BRL stadgas att när bostadsrättshavare använder lägenheten ska hen se till så de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras levnadsmiljö på ett sådant sätt som inte skäligen bör tålas. Om sådana störningar ändock uppstår, ska föreningen ge bostadsrättshavare en tillsägelse att upphöra med störningarna omedelbart samt underrätta socialnämnden i berörd kommun om störningarna.

Vad kan du göra i din situation?

Jag vet alldeles för lite om omständigheterna och störningarnas omfattning och dylikt för att kunna dra någon direkt slutsats om huruvida det bör omfattas av ovan nämnda lagrum. Däremot beskriver du det själv som att din levnadsmiljö och hälsa har försämrats till följd av det du betraktar som störningar, varför du förslagsvis skulle kunna ta ytterligare en diskussion med föreningen om huruvida de kan ge din granne en tillsägelse. Om du dessutom har stöd i boendehandboken som du redogör för ovan, borde det åtminstone kunna räcka för en tillsägelse avseende det som återfinns i den.

Hoppas detta inbringade lite mer klarhet i situationen, och om inte är du såklart välkommen att höra av dig igen.

Bästa hälsningar,

Hanna Törnsén FredrikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”