Vad begår man för brott om man frågar en underårig om nakenbilder?

Hej Om någon över 18 skulle fråga om nakenbilder till en person som inte är 15 år, vad händer då? Inget sker efter frågan är ställd, men är själva frågan i sig ett brott?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Om gärningsmannens vilja i din fråga hade förverkligats  (d.v.s. att ett barn skickat nakenbilder till gärningsmannen) skulle framförallt två brott ha blivit aktuella – nämligen utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott (6 kap. 8 § och 16 kap. 10a § brottsbalken). Båda dessa brott är straffbara redan i försöksstadiet, vilket innebär att brotten inte behöver fullbordas för att gärningsmannen ska kunna dömas för brott (6 kap. 15 § och 16 kap. 17 § brottsbalken). Eftersom de olika brotten har skilda skyddsintressen kan man också på grund av samma gärning dömas för båda brotten samtidigt (i så kallad brottskonkurrens; se t.ex. prop. 2021/22:231 s. 43). Jag ska kort förklara varför dessa brott skulle kunna anses vara förövade i ditt fall.

(Försök till) utnyttjande av barn för sexuell posering

Under begreppet sexuell posering faller olika typer av handlingar, och däribland öppen exponering av sexuell innebörd. Att låta ett barn utföra en sådan handling för framställning av pornografisk bild (exv. nakenbilder) räknas som ett utnyttjande av barnet. Om ett sådant utnyttjande i sin tur genomförs inför en eller flera personer, alternativt en kamera, är alla objektiva förutsättningar uppfyllda för att den som låtit barnet posera ska kunna dömas för brottet (6 kap. 8 § första stycket brottsbalken och prop. 2004/05:45 s. 146). Som sagt behöver någon faktisk posering inte ha ägt rum för att gärningsmannens utnyttjande av barnet ska kunna vara straffbelagd som försöksbrott.

(Försök till) barnpornografibrott

Att uppmana eller instruera ett barn att skildra sig i pornografisk bild i syfte att skicka detta till gärningsmannen kan vidare vara brottsligt som försök till barnpornografibrott. Ett barnpornografibrott kan nämligen bestå i att inneha en barnpornografisk bild eller betrakta en sådan som man berett sig tillgång till (16 kap. 10a § första stycket 5 p. brottsbalken). En uppmaning/instruktion till ett barn likt den du beskriver i din fråga bör rimligen betraktas som ett försök till innehav/betraktelse av barnpornografi.

Sammanfattning

Att ”fråga om nakenbilder till en person som inte är 15 år” kan vara straffbart som försöksbrott även om den underårige inte skickar någon bild. Brotten som kan bli aktuella är i första hand (försök till) utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”