Vad bedöms som grovt koppleri?

FRÅGA
Räknas det alltid som grovt koppleri om någon med svår psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning blir utsatt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör sig om straffrätt, i synnerhet sexualbrott, och regleras i Brottsbalken (BrB).

Den som främjar eller på otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, dömds för koppleri (6 kap. § 12 st. 1 BrB). Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning, eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan (6 kap. § 12 st. 3 BrB).

Som exempel på när koppleribrott kan bedömas som grovt, anses det i förarbetena vara människohandelsliknande situationer där en person i Sverige genom kontakter utomlands organiserar att flera kvinnor förs till Sverige just i syfte att utnyttjas för prostitution. I fall där handlingen "medfört betydande vinning" innebär detta att vinningens omfattning i sig kan utgöra ett skäl för att brottet ska anses såsom grovt. Det är dock viktigt att påpeka att det förutsätter att det rör sig om väldigt höga belopp pengar.

Vad som gäller för dig

Jag kan inte med säkerhet ta ställning till om koppleri betraktas såsom grovt om någon med svår psykisk sjukdom blivit utsatt i den aktuella situationen, detta eftersom jag inte tagit del av samtliga omständigheter. Dock kan omständigheten att fler utsatts och samtidigt lider av svår psykisk sjukdom möjligen rymma inom "hänsynslöst utnyttjande av annan" som uttrycks i just (6 kap. § 12 st. 3 BrB).

(29 kap § 2 BrB) Utöver detta, ska man vid bedömningen av straffvärdet av det aktuella brottet, samt vid sidan av vad som gäller särskilt för koppleribrott särskilt beakta

om man visat stor hänsynslöshet.Utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig.Utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat särskilt förtroende.Begått brottet för att kränka barns trygghet.

Alla dessa situationer är försvårande omständigheter till nackdel för den tilltalade. En försvårande omständighet är den grund som en domstol kan tillämpa vid utdömandet av ett högre straff än för ett brott av normalgraden.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (448)
2021-11-27 Är det brottsligt att fråga (inte tjata) en 16 åring om bild om man är över 18 år?
2021-11-02 Har det skett ett brott? Sexuellt ofredande eller förtal?
2021-10-30 Är köp av sexuella filmer olagligt?
2021-10-26 Preskriptionstid vid sexuella övergrepp

Alla besvarade frågor (97335)