FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist18/07/2018

Vad beaktas vid bedömning av ensam vårdnad?

Hej Lawline!

Förstår att det är svårt att svara mig.

Men provar att få en vinkel på de.

Min dotter vågar inte lämna sitt barns far, då han så klart vill ha honom varannan vecka.

Fadern har en struligt förflutet med flera domar med tillhörande fängelsteraff bakom sig. Har inte behållt något jobb, är skyldig kronofogden både skadestånd och andra skulder. Får därmed ej ett kontrakt på lägenhet. Vi som anhöriga har nu stöttat sedan barnbarnet föddes ekonomiskt och praktiskt. Pappan fortsätter dricka flera ggr i veckan och tar inget ansvar. Kan de ändå tillfalla honom varannan vecka vid en vårdnadstvist?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vid en vårdnadstvist ska barnets bästa beaktas, och det är det som styr om domstolen beslutar om gemensam eller ensam vårdnad om barnet/barnen, föräldrabalken 6:2a. Vid bedömningen av barnets bästa ska vikt fästas vid om det finns en risk för barnet att råka illa ut, exempelvis risken för att utsättas för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller på annat sätt far illa, föräldrabalken 6:2a. Domstolen ska även fästa vikt vid att barnet får en nära och god kontakt med båda föräldrarna, föräldrabalken 6:2a. Barnets egen vilja kan också beroende på barnets ålder och mognad ha betydelse i bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller om någon förälder ska få ensam vårdnad, föräldrabalken 6:2a . Även samarbetssvårigheter kan vara en omständighet som kan ha betydelse för vårdnaden.

Det kan även vara så att en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Är så fallet finns det stor risk att vårdnaden ges till den andra föräldern, föräldrabalken 6:7. Samma sak gäller om ena föräldern anses vara varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, föräldrabalken 6:8a.

Det finns, som ovan beskrivits, en del saker som domstolen tar hänsyn till vid bedömningen av om föräldrarna ska få gemensam vårdnad eller om ena föräldern ska få ensam vårdnad. Om föräldrarna i situationen du beskriver kommer få gemensam vårdnad beslutas av domstolen, men utifrån omständigheterna du förklarat anser jag att det finns en chans att mamman kan få ensam vårdnad.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?