Vad beaktar domstolen i en vårdnadstvist?

Hej! Jag är mitt i en vårdnadstvist med mina barns pappa. Jag har ensam vårdnad men nu har pappan stämt mig och vill ha tillbaka vårdnaden och träffa sina barn. Socialen har i sin Boende, vårdnad och umgänges utredning kommit fram till att pappan är olämplig och borde inte ha något umgänge med barnen och att jag ska ha ensam vårdnad. Går domstolen alltid på socialens linje? Eller kan det blir helt tvärt om? Hur stor betydelse har Socialens bedöming? Jag är livrädd för mina barn och deras framtid med sin pappa och anser att det skulle vara katastrof om han fick halva vårdnaden. Hoppas på svar! Med vänlig hälsning, Orolig mamma

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vårdnad finns i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Hur gör domstolen sin bedömning avseende vårdnad?

Barnets bästa, 6 kap. 2a § FB, är utgångspunkten vid alla tvister kring vårdnad, boende och umgänge. Hur man gör bedömningen av vad som är barnets bästa skiljer sig åt från situation till situation men domstolen ska lägga vikt vid:

- Barnets behov av en nära och god relation till båda föräldrarna, den sk umgängesprinicpen. 

- Risk för att barnet far illa, tex utsätts för övergrepp av någon av vårdnadshavarna. 

Innan rätten avgör ett mål om vårdnad, boende eller umgänge ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar, enligt 6 kap. 19 § 2 st. FB

Sammanfattningsvis kan sägas att domstolen alltid gör en bedömning i det enskilda fallet, med utgångspunkt i vad som anses vara barnets bästa. Socialnämnden kommer ges tillfälle att få yttra sig över varför dina barns pappa anses vara en olämplig vårdnadshavare och det kommer tas med i domstolens bedömning. Hur domstolen väljer att döma i målet beror helt på omständigheterna i fallet. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,Maja VinstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000