FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal06/10/2019

Vad avses med sambor?

Är jag sambo med en person om jag har samma mantalsskrivningsadress som denna och övernattar mer än 50% av dygnen på ett år där ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den bestämmelse som reglerar vad som avses med ett samboförhållande hittar vi i 1 § sambolagen.

Vad avses med sambor?

För att man i sambolagens mening ska räknas som sambo så krävs det att tre kriterier är uppfyllda. Inledningsvis så krävs det att du och personen som du bor med stadigvarande bor tillsammans. För att detta kriterium ska vara uppfyllt så får samlevnaden inte vara alltför kortvarig. Om du och den du lever med även är folkbokförda på samma adress så anses det föreligga en presumtion för att ni stadigvarande bor tillsammans.

För det andra så krävs det också att ni lever i ett parförhållande vilket innebär att sambolagen enbart kan tillämpas på par-liknande förhållanden och inte avser samlevnadssituationer mellan exempelvis två vänner.

Utöver detta så ska även samborna ha ett gemensamt hushåll vilket innebär att de exempelvis har en gemensam ekonomi eller en sådan ekonomi som ser över ett gemensamt hushåll.

Om samtliga av dessa tre kriterier är uppfyllda så kommer alltså du och den som du lever med att anses som sambor i rättslig mening.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina SjöbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?