Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

2021-01-17 i Avtal
FRÅGA
Hej hej. Jag har en fråga gällande kontrakträtt i allmänhet. Hur mycket kan man teckna kontrakt gällande? Vad avgör om ett kontrakt är legitimt och juridiskt bindande eller inte? Jag har massor av tänkbara exempel. Men här kommer ett konkret: Kan jag köpa silikontuttar till min flickvän och dessutom låta henne skriva på ett kontrakt där det står ungefär "om vi gör slut ska dessa betalas tillbaka". Uppskattar all hjälp.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt finns en grundläggande princip om avtalsfrihet. Det innebär att man får avtala med vem man vill om vad som helst. Men det innebär också att man inte behöver avtala om man inte vill. Det finns dock många undantag från principen om avtalsfrihet. Det är till exempel inte möjligt att avtala bort tvingande lagstiftning.

Avtal som inte avser överenskommelser vilka medför åtskilliga rättigheter eller skyldigheter för parterna kan inte anses som avtal i juridisk mening. Att två parter har avtalat om att gå på bio kan till exempel inte anses som en juridisk överenskommelse.

Ett avtal kan helt eller delvis ogiltighetsförklaras på grund av att det anses oskäligt (36 § avtalslagen). Bestämmelsen tar sikte på situationer som anses oacceptabla. Vid bedömningen om ett avtal anses oskäligt ska hänsyn tas till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalet tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt.

Vidare är det inte tillåtet att ingå avtal som innebär att en part ska begå ett brott. Avtal som anses ha ett oetiskt innehåll kan också vara otillåtna. Till exempel hade en man erbjudit en kvinna, som var gravid, en stor summa pengar om hon gjorde abort. Kvinnan gjorde abort men fick aldrig pengarna. Domstolen ansåg att en fråga om abort är oetisk att avtala om. Avtalet var ogiltigt på grund av att det stred mot goda seder.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1489)
2021-05-31 Boka tid med jurist
2021-05-28 Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.
2021-05-28 Får företag fotografera barn?
2021-05-28 Får ett företag neka mig att köpa en tjänst?

Alla besvarade frågor (93076)