Vad avgör om en förälder kan få ensamvårdnad?

2019-12-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hur kommer domstolen att döma i vår vårdnadstvist? Hej, Jag har barn med en man som återfaller i sitt drogmissbruk titt som tätt. Pappan blev senast dömd för narkotikabrott för 2 månader sen ( ej fängelse ) . Pappan vägrar behandlingshem. Jag har stämt pappan på vårdnaden och jag har fått ett interimistiskt beslut att vårt barn ska bo hos mig. Enligt tingsrättens beslut, får pappan ha umgänge på dagtid 1 gång i veckan mellan kl 10.00-17.00, förutsatt att han lämnar drogprover innan umgänget 1 gång i veckan. Han har ibland inte följt tingsrättens beslut att lämna tillbaka mitt barn kl 17.00, utan lämnat barnet kl 18-19 och har inte lämnat drogprover som han skulle 1 ggn i veckan. Kan pappans slarv komma att påverka vårdnadsfrågan? Hur stor är min chans att få ensam vårdnad om vårt gemensamma barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan redogör jag för vad som är avgörande för en dom om vårdnad.

Barnets bästa ska vara avgörande

Barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. (6 kap 2a§ Föräldrabalken (FB)). Inga intressen får lov att gå före barnets bästa, även om det såklart andra faktorer finns med i bedömningen. Barnets bästa avgörs i det enskilda fallet. Det finns inget som bestämt är barnets bästa, utan det beror till exempel på barnets ålder. Man tar vid bedömningen av barnets bästa hänsyn till bland annat om barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Man beaktar även barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Vid bedömningen om barnet far illa, kan man även beakta om barnet visats i en olämplig miljö. Det kan till exempel vara en olämplig miljö, om en förälder har problem med missbruk.

Vad gäller i ert fall?

Det är tyvärr helt omöjligt för mig att svara vad domstolen kommer besluta i ert fall eftersom bedömningen är individuell för varje enskilt fall. Barnets bästa kommer i alla fall vara avgörande, och ett missbruk kan absolut komma att spela stor roll.

Hoppas att du fick lite vägledning av mitt svar! Hör gärna av dig vid eventuella funderingar!

Hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (697)
2020-02-24 Polishämtning vid umgängessabotage?
2020-02-16 Vad vägs in i bedömningen av vårdnadsansvaret?
2020-01-31 Ensam vårdnad vid bristande omsorg av barnet
2020-01-31 Gemensam vårdnad mot en förälders vilja

Alla besvarade frågor (77331)