Vad avgör hur ett ensamkommande barn ska bo? Var finns lagar och regler om ensamkommande barn?

2017-09-04 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej jag undrar om det finns lagbestämmelser kring placering av ensamkommande flyktingbarn. Vad avgör om de ska bo i ett familjehem eller på ett boende bland andra ensamkommande barn? Var hittar jag information och lagar och regler kring ensamkommande och deras "rätt" till integration? MVH Linn
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Placering och boende

Bestämmelserna gällande placering av ensamkommande flyktingbarn hittas i Socialtjänstlagen. Meningen är att samma regler ska gälla för samtliga barn som vistas i Sverige.

Första steget i placeringen av ett ensamkommande barn är ett tillfälligt boende i den kommun där barnet ger sig tillkänna för svensk myndighet. Den kommunen kallas ankomstkommun och det är något som alla kommuner kan bli.

Andra steget är sedan att Migrationsverket anvisar barnet till en kommun som i sin tur bär ansvaret för att ordna ett långvarigt boende och annat stöd, en sk. vistelsekommun enligt 2 kap. 2 § i Socialtjänstlagen. Vad gäller kommunens hem för vård och boende, finns föreskrifter och allmänna råd från Socialśtyrelsen om hur hemmen bör drivas och vilka krav som ställs.

Det som är avgörande för om ett ensamkommande barn får bo i ett familjehem eller ett gemensamt boende med andra ensamkommande barn är oftast barnets ålder och om det har andra särskilda behov.

Rätten till integration:

Bestämmelserna i socialtjänstlagen och i Socialstyrelsens föreskrifter och råd tillförsäkrar ensamkommande barn samma standard gällande vård och omsorg som övriga barn i Sverige.

Utöver bestämmelserna ovan finns grundläggande bestämmelser om ensamkommande barns rättigheter och bästa i FN:s barnkonvention och 6 kap. i Föräldrabalken. Fortsättningsvis återfinns lagrum med specificerade syften: Barnets rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande samt barnets rätt till samma utbildning och hälso- och sjukvård som andra barn enligt skollagen respektive lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Filip Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1265)
2022-01-24 Uppehållstillstånd baserat på syskons medborgarskap i Sverige
2022-01-20 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2022-01-17 Kan min fortkörningsbot påverka min ansökan om svensk medborgarskap?
2022-01-16 Kan man få svenskt medborgarskap om man har ett kontaktförbud riktat mot sig?

Alla besvarade frågor (98658)