Vad ärver särkullbarn?

2018-09-29 i Laglott
FRÅGA
Vad får särkullsbarn ärva, om make har testamenterat sin del av hus till sin efterlevande maka ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken.

Även om make testamenterar bort egendom till en efterlevande maka har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken). Vad särkullbarnet ärver beror lite på hur makens kvarlåtenskap ser ut.

Särkullbarnet är bröstarvinge till maken och om det inte finns några andra bröstarvingar är särkullbarnets arvslott hela makens kvarlåtenskap. Däremot kan maken inkräkta på arvslotten genom att testamentera bort egendom. En bröstarvinge har dock oavsett rätt att få ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten vilket gör att om fallet är att särkullbarnet är enda bröstarvinge så utgör laglotten hälften av makens kvarlåtenskap (7 kap. 1 § ärvdabalken).

Om det finns tillräckligt med egendom utöver huset så att särkullbarnet får ut sin laglott så blir det inga problem. Om testamenterandet av huset dock leder till att särkullbarnet inte får ut sin laglott så har särkullbarnet rätt att begära jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Särkullbarnet har då rätt att få så stor andel av huset att det täcker särkullbarnets laglott och resten kan den efterlevande makan ärva.

Vad särkullbarnet ärver beror därför på hur mycket egendom som ingår i makens kvarlåtenskap och om den övriga egendomen förutom huset räcker för att ge särkullbarnet sin laglott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Selma-Louise Boberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll