Vad ärver mitt barn från tidigare äktenskap respektive min make?

2018-01-25 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej Jag är gift och har ett barn från tidigare förhållanden. Med min man har vi inga gemensamma barn. Jag har köpt en bostadrätt innan jag gifte mig med honom och står mitt namn som ensam ägare på lägenheten. Min fråga är om jag avlider går hälften av lägenheten till min man och hälften till dotter eller allt till mitt barn? Kan jag skriva testament och begär att allt går efter mig till mitt barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken.

Bodelning med anledning av att make avlider

Enligt 23 kapitlet 9 § ärvdabalken ska en bodelning förrättas när ena maken avlider. Enligt 10 kapitlet 1 § äktenskapsbalken ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Alltså all egendom som inte är enskild genom villkor i gåva, arv eller testamente eller som gjorts enskild genom äktenskapsförord, enligt 7 kapitlet 1 § och 2 § äktenskapsbalken. I en bodelning delas makarnas giftorättsgods upp mellan makarna för att de ska få lika andelar. I andelsberäkningen räknas makarnas giftorättsgods ihop och delas sedan lika mellan makarna. Vardera maken får därefter egendom som motsvarar värdet på deras andel. I första hand ska makens egen egendom tillfalla den när egendomen ska delas upp så att det motsvarar värdet på makens andel.

Arv

Din enskilda egendom och den egendom (snarare värdet av egendom) som du tillskiftas genom bodelningen utgör din kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen är det som kommer att ges ut i arv efter att du avlidit.

Enligt reglerna om arv ska ditt barn ärva hela din kvarlåtenskap, se 2 kapitlet 1 § ärvdabalken. Din make har ingen arvsrätt efter dig och kommer inte få något av din kvarlåtenskap.

Genom testamente kan du testamentera bostadsrätten till din dotter. Det kan leda till att hon faktiskt får bostadsrätten även om ditt dödsbo i bodelningen skulle behöva ge egendom till din make. Då kan annan egendom än själva bostadsrätten ges i första hand.

Sammanfattning:

All din kvarlåtenskap kommer att gå till ditt barn när du avlider. Kvarlåtenskapen består av det du "fått" genom en bodelning och din eventuella enskilda egendom. Bostadsrätten kan alltså tillfalla din dotter.

Värdet av bostadsrätten kan ingå i en bodelning med anledning av att du avlider och en del av värdet av bostadsrätten kan ges till din make efter bodelningen. Detta förutsatt att bostadsrätten utgör giftorättsgods. Även om värdet av din bostadsrätt ingår i bodelningen har du som utgångspunkt att få bostadsrätten på din lott när värdet av era andelar ska delas upp. Genom testamente kan du visa att din vilja är att just bostadsrätten ska gå till din dotter. Det innebär att om egendom ska ges till din make i bodelningen kan det leda till att det i första hand sker med annan egendom än just bostadsrätten.

Hoppas att du fick svar på dina frågor, har du ytterligare funderingar är du välkommen att ställa ytterligare frågor eller kommentera nedan!

Vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98701)