Vad ärver den efterlevande sambon?

FRÅGA
Jag & min sambo köpte en husbil ihop, husbilen står på mig! Vem ärver om min sambo DÖR?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline! Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar vad som arvsrättsligt händer med husbilen i relation till din sambo. I ditt fall blir sambolagen (2003:376) tillämplig. Eftersom jag inte har fått någon vidare information om dina eventuella arvtagare kan jag enbart översiktligt redogöra för vem som eventuellt kan ärva husbilen.

Vad händer med samboförhållandet om den ene sambon avlider?

När en av samborna avlider upphör samboförhållandet (2 § första stycket tredje punkten sambolagen). En bodelning kan i sådana fall göras på den efterlevande makens begäran (8 § första stycket sambolagen). Denna begäran måste framställas inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket sambolagen). I denna bodelning ska samboegendom ingå. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § sambolagen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bostad som förvärvats för gemensam användning. Först och främst kan man konstatera att en husbil inte är en bostad. Vad som utgör bohag framgår av 6 § sambolagen. Bohag kan exempelvis vara mattor, stolar, tekniska prylar som har förvärvats för gemensam användning. Husbilen är därför inte heller att anse som ert gemensamma bohag, trots att den förvärvades för gemensam användning.

Ärver inte den efterlevande sambon något alls?

I svensk rätt är huvudregeln att sambor inte ärver varandra. Dock finns det en möjlighet för den efterlevande sambon att, i den mån det räcker, få ut värde motsvarande två prisbasbelopp ur samboegendomen (18 § andra stycket sambolagen). Detta kallas för den lilla basbeloppsregeln. Prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–7 § socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2020 beräknats till 47 300 kronor. Denna regel träder enbart in då den efterlevande makens samboegendom understiger två prisbasbelopp. Viktigt att anmärka här är att prisbasbeloppet ändras för var år. Då jag inte har fått någon information om samboegendomen och era tillgångar kan jag inte uttala mig vidare

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag har i frågan inte fått något angivet huruvida du vill att din sambo ska ärva husbilen efter dig eller ej. I det fall då du vill att sambon ska ärva husbilen är den bästa idéen att upprätta ett testamente. Har du ytterligare funderingar på hur du kan gå vidare i ett sådant ärende rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2804)
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?
2021-01-15 Är bostaden samboegendom och hur ska värdet fördelas vid en seperation?

Alla besvarade frågor (88142)